81. Εξαγωγικές στρατηγικές Ελληνικών εταιριών ένδυσης: επώνυμα vs φασόν
Συγγραφέας: Καρπουχτσής, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
82. Αξιολόγηση του μοντέλου των κλαδικών συνομαδώσεων (industry clusters): η περίπτωση της ελληνικής ναυτιλίας
Συγγραφέας: Μελιγκοτσίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
83. Η επίδραση της εφαρμογής των διεθνών ελεγκτικών προτύπων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ξένου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
84. An investigation of customer attrition at an SME multinational operative company (OPCO) from a CRM core business process perspective
Συγγραφέας: Sofias, Yannis
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
85. Changeland: διοίκηση γνώσης μέσω συμμετοχικών μοντέλων. Εφαρμογή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συγγραφέας: Χρυσοβιτσιώτης, Κώστας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
86. Η επίδραση των διαστάσεων της εικόνας καταστήματος στην απόφαση επιλογής του καταστήματος από τους καταναλωτές
Συγγραφέας: Παπακώστα, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006-2007
87. Δημιουργικότητα και καινοτομία στις Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων
Συγγραφέας: Τσολάκη, Σαλώμη
Ημερομηνία: 08-2007
88. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στον όμιλο ΤΙΤΑΝ Α.Ε.: περιγραφές θέσεων εργασίας και αξιολογήσεις αποδόσεων
Συγγραφέας: Δουκέρη, Νατάσσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1998
89. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Αργυρίου, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
90. Κατασκευή αποτελεσματικού μετώπου χαρτοφυλακίου (FTSE/ASE 20 & FTSE/ASE MID40)
Συγγραφέας: Παυλόπουλος, Δημήτρης Γεωργίου, Παπαδούλης, Κλεάνθης Ελευθερίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2000
91. Ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας της Κίνας
Συγγραφέας: Μελισσαρόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2003
92. Οι ρόλοι των μεσαίων στελεχών στην Ελλάδα και τα δημογραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται
Συγγραφέας: Πιτταούλης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
93. Ανάλυση επενδύσεων στην ελεύθερη αγορά ενέργειας
Συγγραφέας: Ράπτης, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
94. Η βιομηχανική κατασκοπεία στο πλαίσιο του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
Συγγραφέας: Δημητρίου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
95. Η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων των μεσαίων στελεχών στην Ελλάδα και οι ρόλοι τους στις επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Πανταζής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
96. Επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες ως μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Χάλαρης, Ζώης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2004
97. Περιγραφή Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Βαλκανικής - Case study: στρατηγική εισόδου και εξόδου venture capital
Συγγραφέας: Χαντζή, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
98. Τουρισμός στην Ελλάδα: έρευνα ικανοποίησης από την ποιότητα υπηρεσιών και εξελίξεις
Συγγραφέας: Γιαννόπουλος, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003-2004
99. Η οργανωσιακή κουλτούρα και η σχέση της με τις οργανωσιακές αλλαγές
Συγγραφέας: Σουνόγλου, Μαριάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
100. Προσδιοριστικοί παράγοντες των σχέσεων στις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μπόνταρη, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »