101. Προϊόντα private label: η στρατηγική των ελληνικών βιομηχανιών
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
102. Η συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας: case study: super markets Ατλάντικ
Συγγραφέας: Βοργία, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
103. Μέτρηση ικανοποίησης πελατών για προϊόν του κλάδου ζυθοποιίας με την πολυκριτήρια μεθοδολογία MUSA
Συγγραφέας: Γκαμαράζη, Νερατζούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
104. Πολιτικές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων : η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών
Συγγραφέας: Παλαιός, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
105. Επιχειρησιακή εθιμοτυπία : σύγκριση του ελληνικού υποδείγματος με το ευρωπαϊκό
Συγγραφέας: Μπαλάσης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
106. Η τεχνολογία του RFID στην υπηρεσία του Supply Chain Management : δυνατότητες, προκλήσεις και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Χωνιανάκης, Στέφανος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
107. Μελέτες εφικτότητας: θεωρία και πρακτική : μελέτη περίπτωσης ίδρυση σταθμού αυτοκινήτου
Συγγραφέας: Καλλή, Άννα
108. Διαδικτυακή ψηφιακή ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : μελέτη, σχεδίαση και πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής
Συγγραφέας: Τζωάννος, Ευστράτιος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
109. Συστήματα ελέγχου του διευθυντή πωλήσεων και απόδοση του δυναμικού πωλήσεων και του τμήματος πωλήσεων
Συγγραφέας: Αρριανά, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
110. Η διοίκηση συγκρούσεων και η συναισθηματική νοημοσύνη
Συγγραφέας: Κωλέττης, Γεώργιος
111. Στρατηγική Διοίκηση Εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Κουρκουτά, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
112. Ανάλυση επιχειρήσεων παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Φροσυνιώτης, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
113. Αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Μαστρογιάννης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2000
114. Μελέτη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια - Χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Γρηγόριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
115. Ποιοτικοί επιχειρησιακοί παράγοντες και αριθμοδείκτες
Συγγραφέας: Θηραίος, Δημήτρης Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
116. Διοίκηση αναδυόμενης υπερεθνικής εταιρίας
Συγγραφέας: Σουσούνης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
117. Διαχείριση προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε εξαγορές και συγχωνεύσεις
Συγγραφέας: Κονταξή, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
118. Εξαγωγικό μάρκετινγκ ελληνικών εταιρειών
Συγγραφέας: Παλαδινού, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2003
119. Επικοινωνιακή πολιτική και εταιρική εικόνα
Συγγραφέας: Γαλάρης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
120. Διασύνδεση SAP - ηλεκτρονικής αγοράς B2BIN.GR για την προμήθεια υλικών (e-procurement)
Συγγραφέας: Γιαννούκαρης, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »