141. Συγχωνεύσεις/εξαγορές
Author: Κούλη, Μαρία
Format: pdf
Date: 2001
142. Διαχείριση γνώσης
Author: Διακουλάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 09-2002
143. Παράγοντες που επηρεάζουν τις κύριες διαστάσεις του κέντρου αγοραστικών απφάσεων
Author: Μήλιας, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 10-2002
144. Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων
Author: Μπαρδής, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2002
145. Η αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων: θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική ανάλυση
Author: Λέκκας, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 09-2002
146. Υπολογισμός των συγκρούσεων στη βιομηχανία τροφίμων πάνω στη βάση του transaction cost
Author: Κουνέλης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 09-2002
147. Εκκαθάριση συναλλαγών
Author: Κοντούλης, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 09-2002
148. Ζητήματα ανθρώπινων πόρων κατά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων
Author: Γιαννοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2003
149. Συστήματα αμοιβών δύναμης πωλητών στο χώρο του business to business
Author: Πολίτης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
150. Περιβαλλοντική λογιστική
Author: Ψιμούλη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 09-2004
151. Ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας της Νορβηγίας
Author: Δικαιάκος, Αλέξης
Format: pdf
Date: 10-2003
152. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης γνώσης : η περίπτωση των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
Author: Λαμπρόπουλος, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 09-2004
153. Προσδιοριστικοί παράγοντες των διαπραγματευτικών μοντέλων στην πώληση των πρόσθετων και βοηθητικών υλών στη βιομηχανία τροφίμων
Author: Γκίνης, Κωνσταντίνος Γ.
Format: pdf
Date: 10-2004
154. Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
Author: Στάμος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 2005
155. Mια ανατομία της ποιότητας των υπηρεσιών στο χώρο του ιαματικού τουρισμού
Author: Μανίνου, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 09-2005
156. Η αξιολόγηση της απόδοσης
Author: Μιζικάκη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2005
157. Ποιότητα κερδών
Author: Φωτεινός, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 2005
158. Πολυκριτήρια προσέγγιση για το βαρόμετρο της ποιότητας των υπηρεσιών στο μετρό
Author: Κλειτσάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2005
159. Μερισματική πολιτική ελληνικών εταιρειών
Author: Πασσάς, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 09-2005
160. Leadership for team coaches
Author: Δούσκας, Ιωάννης Δ.
Format: pdf
Date: 11-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »