161. Πρόγραμμα internal marketing κεντροποίησης στεγαστικών δανείων της Alpha Bank
Author: Καραθανάση, Μαρία
Format: pdf
Date: 2005
162. Διερεύνηση εμπειρικών υποδειγμάτων αποτίμησης μετοχών
Author: Κατσαούνης, Ιωάννης Ν.
Format: pdf
Date: 2006
163. Το μάρκετινγκ των Π.Α.Ε. στην Ελλάδα
Author: Παπανδρεόπουλος, Αναστάσιος Κ.
Format: pdf
Date: 07-2005
164. Η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα
Author: Ντάνος, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 2005
165. Η εφαρμογή των εργαλείων της διοικητικής λογιστικής στις επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
Author: Δελλάρη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 2006
166. Τρόπος ηγεσίας του διευθυντή πωλήσεων και η σχέση του με το δυναμικό πωλήσεων
Author: Αργυρού, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 2006
167. Οικονομική επίδραση της αξιολόγησης της νέας επιχειρησιακής στρατηγικής
Author: Διαμαντοπούλου, Βασιλική Απ.
Format: pdf
Date: 10-2006
168. Η τεχνολογία των υπολογιστών στην μάθηση και αξιολόγηση με την βοήθεια των αντικειμενικών ερωτήσεων
Author: Γιαννούλης, Άγγελος
Format: pdf
Date: 04-2006
169. Πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Author: Σκάκος, Γεώργιος Β.
Format: pdf
Date: 09-2006
170. Stock index options : ένα νέο προϊόν στο Ελληνικό χρηματιστήριο. Εμπειρία από ξένα χρηματιστήρια
Author: Βλάσσης, Παναγιώτης Α.
Format: pdf
Date: 09-1998
171. Ανάλυση μελετών εφικτότητας για δανειοδότηση εταιρειών από γνωστή ελληνική τράπεζα
Author: Κασμά, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 09-1998
172. Ανάλυση και αποτίμηση εταιριών
Author: Τόλιας, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1999
173. Σύγκριση νευρωνικών και οικονομετρικών μοντέλων πρόβλεψης στο Χ.Α.Α.
Author: Φλωριός, Γρηγόρης
Format: pdf
Date: 09-2000
174. Οργάνωση και πολιτικές των διευθύνσεων πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Ζούρα, Άννα
Format: pdf
Date: 09-2000
175. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Μανωλάς, Γιώργος
Format: pdf
Date: 09-2000
176. B2B Electronic marketplaces : εμπειρική διερεύνηση των marketplaces στην Ελλάδα
Author: Παπαδόπουλος, Ευσέβιος - Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 2002
177. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων παραγωγής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Ευαγγέλου, Κλειώ
Format: pdf
Date: 09-2002
178. Οι εμπορικές εκθέσεις ως ένα πολυλειτουργικό μέσο επικοινωνίας
Author: Πεϊτζίκα, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 2002
179. Το crisis communication στις εταιρίες του κλάδου των τροφίμων της ελληνικής πραγματικότητας
Author: Κολυβά, Άννα
Format: pdf
Date: 09-2003
180. E-tourism. Η διάχυση της πληροφοριακής τεχνολογίας στον τουρισμό
Author: Μπεκίρος, Ηλίας Δ.
Format: pdf
Date: 09-2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »