1. Ομόλογα και ανοσοποίηση
Author: Λούκης, Γιώργος-Ιωάννης
Date: 04-2013
2. Ιστότοπος συλλόγου με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης
Author: Γκότσης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 02-2012
3. Ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση και προβληματισμοί
Author: Σφυράκης, Ευάγγελος
Date: 23-12-2014
5. Μη παραμετρικές τεχνικές στην ανάλυση επιβίωσης
Author: Συκινιώτης, Ασυνέθ
Format: pdf
Date: 03-2011
6. Μελέτη και ανάλυση των τάσεων στο ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Ελλάδα
Author: Συνανίδης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 02-2011
7. Η εφαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση στις χώρες: Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Σουηδία καθώς και αναφορά στο ελληνικό δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα
Author: Καββαδά, Γεωργία
Format: pdf
Date: 03-2013
8. Τραυματισμοί στο αμερικάνικο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρησης τις περιόδους 2009-2012
Author: Ντρίτσος, Γεώργιος Α.
Format: pdf
Date: 12-2013
9. Ανάπτυξη μεθόδου εύρεσης λογικών αδυναμιών στις δοκιμές διείσδυσης
Author: Στεργιόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 10-2010
10. Εξαγωγή χαρακτηριστικών όρων και κατασκευή προφίλ χρήστη με χρήση δυναμικής συλλογής κειμένων για εξατομίκευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό
Author: Στεφανάτος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2011
11. Solvency II: η αποτίμηση ενεργητικού και παθητικού και η μετάβαση στη νέα νομοθεσία από τη σκοπιά του πυλώνα Ι
Author: Μουλίνος, Σπυρίδων Κ.
Format: pdf
Date: 03-2013
12. Επίδραση των β-αποκλειστών και των στατινών στην έκβαση των ασθενών με πρώιμου σταδίου καρκίνου του μαστού και παχέως εντέρου, πλην ορθού, οι οποίοι έλαβαν μετεγχειρητική επικουρική χημειοθεραπεία με σκοπό την ίαση.
Author: Σακελλάκης, Μηνάς Ι.
Format: pdf
Date: 11-2013
13. Κατασκευή και εξομάλυνση πινάκων επιβίωσης δημογραφικού και ασφαλίσιμου πληθυσμού
Author: Σπανοπούλου, Σταματία Αθ.
Format: pdf
Date: 09-2012
14. Η δομή του υπάρχοντος ασφαλιστικού συστήματος στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Author: Καλάκος, Νικόλαος Α.
Format: pdf
Date: 09-2012
15. Ανάπτυξη στεγανογραφικής εφαρμογής σε αρχεία βίντεο υψηλής ανάλυσης
Author: Πιτροπάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 02-2011
16. Αναδόμηση κώδικα με πρότυπα σχεδίασης
Author: Χριστοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2011
17. Αποτίμηση των τεχνικών, οικονομικών και κανονιστικών εξελίξεων στους συγκλίνοντες τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των βιομηχανιών οπτικοακουστικών μέσων και περιεχομένου
Author: Ανδρικοπούλου, Φωτεινή
Format: pdf
Date: 02-2013
18. Μοντέλα εκτίμησης της "επιτυχίας" στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2012
Author: Λώλος, Κωνσταντίνος Γ.
Format: pdf
Date: 12-2013
19. Αξιολόγηση εργαλείων σημασιολογικής επισημείωσης
Author: Αφιοντζή, Ελένη
Format: pdf
Date: 02-2013
20. Privacy by Design και η τεχνολογική διάσταση της προστασίας προσωπικών πληροφοριών στο σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Αζά, Θεογνωσία
Format: pdf
Date: 02-2013

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »