41. Σχεδιασμός, υλοποίηση και οργανωσιακές επιπτώσεις ERP έργων, μελέτη της περίπτωσης SAP R/3 στην εταιρεία Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α. Ε.
Author: Παράσχος, Γιάννης
Format: pdf
Date: 2000
42. Αποτίμηση τράπεζας Αττικής
Author: Μπακοπούλου, Παναγιώτα Κ.
Format: pdf
Date: 2000
43. Μελέτη κλάδου in vitro διαγνωστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά
Author: Κουταλάς, Μανόλης
Format: pdf
Date: 10-2000
44. The relationship between corporate culture and organizational performance : the case study of Procter and Gamble
Author: Δεμερτζή, Εκάβη Ι.
Format: pdf
Date: 1999-2000
45. Εισαγωγή πρακτικών διαχείρισης γνώσης στο τμήμα πληροφορικής της φαρμακευτικής εταιρείας ASTRAZENECA
Author: Κισσάνη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 10-2000
46. Ανάλυση και αποτίμηση των εταιρειών πληροφορικής Singular SA - Altec ABEE
Author: Μπάρλος, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 10-2000
47. Logistics : Papastratos logistics operations
Author: Παρτσακουλάκης, Γιώργος
Format: pdf
Date: 2001
48. Επιπτώσεις εισαγωγής του ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Φεργάδης, Θεόδωρος, Χαμηλοθώρης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2001
49. Η επιχείρηση του μέλλοντος
Author: Μαρέτη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 09-2002
50. Η κινητή τηλεφωνία στην Αλβανία
Author: Νικολάρας, Κωνσταντίνος Ι.
Format: pdf
Date: 09-2002
51. Ενδοεταιρική επικοινωνία
Author: Αρχιμανδρίτη, Ιωάννα, Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
52. Ο δρόμος προς την επιτυχία
Author: Βλάχου, Βασιλική, Βεργύρης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
53. Στρατηγικό marketing plan νέας σειράς οίνων Ε. Τσάνταλης α.ε
Author: Καταραχιά, Ανδρονίκη
Format: pdf
Date: 2003
54. Μετασχηματίζοντας την ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Author: Καλαντζής, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 10-2004
55. Τι σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη για τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα;
Author: Κονταξή, Μυρτώ
Format: pdf
Date: 10-2004
56. Οι διαπραγματεύσεις στο χώρο των κατασκευών
Author: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Format: pdf
Date: 2004
57. Καινοτομίες στις τηλεπικοινωνίες
Author: Βενάρδος, Μανώλης Π., Σοφράς, Χρήστος Ε.
Format: pdf
Date: 2004
58. Κρίσιμα θέματα και δημιουργία οδηγού κύκλου ζωής της εικονικής οργάνωσης
Author: Στυμπίρης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 09-2005
59. Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Author: Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Format: pdf
Date: 10-2005
60. Έξυπνες κάρτες
Author: Μαλίμογλου, Χαράλαμπος Μ.
Format: pdf
Date: 10-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »