81. Περιοχή: πολιτισμικές εφαρμογές και ψηφιακές βιβλιοθήκες
Author: Κατσαμάγκου, Αρετή-Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2005
82. Επιλογή τύπου καναλιού πολυεκπομπής σε δίκτυα UMTS
Author: Γκιάτη, Ευτυχία
Format: pdf
Date: 06-2005
83. Προσέγγιση και μοντέλο πρόβλεψης της έκβασης των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Author: Παπαδόπουλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 02-2005
84. Ασφάλεια συστημάτων επικοινωνίας ομάδας
Author: Τσαρούχης, Στράτος
Format: pdf
Date: 02-2006
85. Σύστημα ενημέρωσης γνώσης
Author: Στυλπνόπουλος, Γιάννης
Format: pdf
Date: 09-1997
86. Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining)
Author: Διαμαντάρας, Μάριος
Format: pdf
Date: 02-2002
87. Οι δημογραφικές μεταβολές του νομού Βοιωτίας κατά την περίοδο 1981-1999
Author: Τσούρας, Ιωάννης Σ.
Format: pdf
Date: 02-2003
88. Η κανονική κατανομή
Author: Γκόνου, Μαρίτσα Ευαγ.
Format: pdf
Date: 06-2003
89. Έρευνα επιπέδου μέτρων ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
Author: Παπανάκος, Χρύσανθος Π.
Format: pdf
Date: 01-1998
90. Ανάλυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιφέρειας Ηπείρου
Author: Κυριακάτου, Ανδρονίκη Δημητρίου
Format: pdf
Date: 06-2003
91. Εφαρμογή μοντέλων αξιοπιστίας σε συνδυασμό με τεχνικές ελέγχου του λογισμικού
Author: Βουκελάτος, Φαίδων
Format: pdf
Date: 02-1999
92. Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων έρευνας διατροφικών και αθλητικών συνηθειών μαθητών Σιβιτανίδειου σχολής
Author: Παπαγεωργάκης, Σπυρίδων Κ.
Format: pdf
Date: 06-2003
93. Στατιστικά υποδείγματα μελέτης της χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα
Author: Ζάβρας, Δημήτριος Ι.
Format: pdf
Date: 07-2003
94. Ανάλυση δεδομένων με την χρήση παραμετρικών τεχνικών
Author: Καλτουρουμίδης, Κυριάκος Ομ.
Format: pdf
Date: 07-2003
95. Design and development of role-job description : oriented training program for IT professionals in the era of information and communication systems - security training
Author: Kotsikaris, Gregory N.
Format: pdf
Date: 12-1998
96. Στατιστική ανάλυση δεσμών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηματιστηρίων
Author: Γκόνης, Σπυρίδων
Format: pdf
97. Μελέτη της αποτελεσματικότητας γραμμικών υποδειγμάτων για την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ οικονομικών δεικτών
Author: Δημητρακάκη, Χαρίκλεια Αλεξ.
Format: pdf
Date: 12-2003
98. Στατιστική ανάλυση του δείκτη γεωργικού εισοδήματος και του ποσοστού συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ με μεθόδους χρονολογικών σειρών
Author: Σπανέλλης, Λεωνίδας Θ.
Format: pdf
Date: 01-2004
99. Ανάκτηση οικονομικών κειμένων
Author: Χαλκιαδάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2000
100. Η ανάλυση επικινδυνότητας στο πλαίσιο της ασαφούς λογικής
Author: Σοφοκλέους, Αφροδίτη
Format: pdf
Date: 02-2000

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »