181. Επιπτώσεις της κοινής νομισματικής πολιτικής στην αγορά εργασίας
Author: Κελλίδου, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 01-2007
182. Κάθετες σχέσεις - κάθετοι περιορισμοί
Author: Καργάκος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2007
183. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, rent seeking και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ιωαννίδη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 01-2007
184. Συνδικαλιστική πυκνότητα, απασχόληση και οικονομική επίδοση
Author: Προμπονάς, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 2007
185. Ο νέος κανονισμός 1400/2002 στον κλάδο του αυτοκινήτου
Author: Βλαχοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2007
186. Η κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική αμυντική πολιτική
Author: Βλάχος, Βασίλης
Format: pdf
Date: 01-2007
187. Διεθνές εμπόριο και Βαλκανική αγορά (B.K.A.)
Author: Τσιμπλής, Χαρίλαος
Format: pdf
Date: 2007
188. Using choice experiment for wetland management valuation and public preferences investigation : the case of przemsza wetland in Poland
Author: Γιαννακίδης, Χαρίλαος
Format: pdf
Date: 2007
189. Interest rate models and pricing of financial assets
Author: Ψαραδέλλης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2011
190. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Γεωργακόπουλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 06-2011
191. Οριζόντιες συγχωνεύσεις των κάτω επιχειρήσεων σε κάθετες αγορές
Author: Κονδύλη, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 2011
192. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Author: Κουρούμαλη, Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 01-2011
193. Κρατικές ενισχύσεις και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Τσαμπή, Αθανασία
Format: pdf
Date: 2011
194. Η λειτουργία της αγοράς φαρμάκου και οι φαρμακευτικές δαπάνες
Author: Λιακοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2008
195. Η ευελιξία με ασφάλεια στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας
Author: Ταμπακοπούλου, Αναστασία
Format: pdf
Date: 01-2011
196. Εξευρωπαϊσμός : η περίπτωση της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Author: Κουτσογιαννοπούλου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2011
197. Αξιολόγηση επενδυτικού προγράμματος σε χρηματοοικονομικό επίπεδο κα επίπεδο εθνικής οικονομίας
Author: Πουλημά, Μαρία
Format: pdf
Date: 10-01-2011
198. Αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης: εντάσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο διαχείρισης της απόδοσης
Author: Καραμάνης, Βασίλης
Format: pdf
199. Η μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών συστημάτων στις χώρες της ΕΕ και η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Γατή, Όλγα
Format: pdf
Date: 2011
200. Η οικονομική αξία των βελτιώσεων στην λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού σύμφωνα με την οδηγία - πλαίσιο περί υδάτων
Author: Θεοδώρου, Ελένη
Format: pdf
Date: 2012

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »