201. Αξιολόγηση παραγωγικής επένδυσης στον κλάδο τροφίμων στην Ρουμανία
Author: Βαμβακάρη, Πιερίνα - Τζούλια
Format: pdf
Date: 1998
202. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και οι επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα
Author: Παππά, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2012
203. Διεθνείς οικονομικοί κύκλοι
Author: Αλατσεράκη, Ελευθερία
Format: pdf
Date: 01-2012
204. Αποτελεσματικότητα της αγοράς και μετοχικές μεταβολές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Author: Ζαραφίδης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 2000
205. Μάρκετινγκ υπηρεσιών: εισαγωγικές έννοιες
Author: Αρχοντίδου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 2001
206. Η διάχυση του Internet στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Σκουφή, Αικατερίνη, Κατζαγιαννάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2001
208. Η εφαρμογή του activity-based costing από τις εμπορικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
Author: Καϋμενάκη, Ευφροσύνη
Format: pdf
Date: 2002
209. Το μάρκετινγκ στη μουσική βιομηχανία στην ψηφιακή εποχή
Author: Κυριμκυρίδης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2003
210. Το καθεστώς της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης
Author: Κολιγιώργα, Παρασκευή-Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 12-2011
211. Συγκριτική μελέτη μέτρων οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης του 2008
Author: Σουβερμέζογλου, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 06-2012
212. Συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεσματική διοίκηση συγκρούσεων στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον
Author: Στεφανίδης, Αβραάμ
Format: pdf
Date: 2003
213. Παραβίαση των κοινοτικών ελευθεριών από την άμεση φορολογία των κρατών μελών
Author: Τάση, Ευφροσύνη Κ.
Format: pdf
Date: 12-2011
214. Εξωτερικό χρέος
Author: Ζαμπετάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2011
215. Σύγκριση συστημάτων αμοιβών: μελέτες περιπτώσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Μελανίτης, Φραγκίσκος
Format: pdf
Date: 2004
216. Συμβάσεις διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας στο δίκαιο του ανταγωνισμού
Author: Βλάχος, Αλέξιος Παν.
217. Μελέτη ικανοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ο.Π.Α. από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με τη μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης MUSA
Author: Κανελλάκης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2004
218. Οι αποδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια εμπειρική έρευνα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 1994 έως 2009
Author: Αναλαμπιδάκης, Άγγελος
Format: pdf
Date: 01-2012
219. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Author: Μπούζας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 08-2004
220. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
Author: Βελέντζα, Ελεάνα
Date: 2012

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »