221. Διαχείριση επιχειρηματικής επίδοσης: θεωρία και πρακτική
Συγγραφέας: Νούλας, Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
222. Έρευνα σχετικά με τους διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Στεργίου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
223. Οικονομική κρίση και διεθνές εμπόριο. Πρόσφατες εξελίξεις και εμπειρία (Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη: Ευρωπαϊκός Νότος, η περίπτωση της Ελλάδας)
Συγγραφέας: Λεοντάρη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
224. Ο ρόλος του διοικητή προϊόντος στις ευρωπαϊκές και στις ιαπωνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Διακοστεργίου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
225. Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Φώλας, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
226. Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων στην ελληνική χρηματαγορά
Συγγραφέας: Μπαλτσαβιάς, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1996
227. Τουρκία [και] Μέση Ανατολή
Συγγραφέας: Σεραφείμ, Κατερίνα Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
228. Η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων ως πηγή πληροφόρησης πληθωριστικών προσδοκιών
Συγγραφέας: Διρχαλίδου, Αθηνά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1997
229. Η διαμόρφωση της διαφοράς ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού και το επιτόκιο κατάθεσης στην ελληνική χρηματαγορά
Συγγραφέας: Χειλάκου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
230. Τραπεζικές υπηρεσίες [και] κοινοτικό δίκαιο
Συγγραφέας: Νικητόπουλος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-1998
231. Συστήματα υποκίνησης και ανταμοιβής του δυναμικού πωλήσεων
Συγγραφέας: Γκούρου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
232. Παροχή κοινωνικού εισοδήματος σε όλους τους έλληνες πολίτες
Συγγραφέας: Κατάκος, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
233. Χρηματοοικονομική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών κλάδου τροφίμων
Συγγραφέας: Πρασσά, Διονυσία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
234. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
235. Empirical tests of the capital asset pricing model
Συγγραφέας: Parissi, Sofia
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
236. Στρατηγική διεθνοποίησης των Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών 1903-2006
Συγγραφέας: Γανταδάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2006
237. Διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων: η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Κατσαρλίνος, Λεωνίδας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
238. Στρατηγικοί και στόχοι πωλήσεων σε αγορές Β2Β
Συγγραφέας: Μαρκούτσογλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
239. Κάθετες συμπράξεις και κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Μουκουνίδης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1999
240. Προσφορά και ζήτηση προϊόντων πληροφορικής στις μεσαίες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Καλέντζης, Ευάγγελος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »