261. Ποιότητα υπηρεσίας και εξυπηρέτησης πελατών κινητής τηλεφωνίας: στοιχεία από την ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας
Συγγραφέας: Χατζηπάνος, Μιχαήλ Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
262. Η εφαρμογή μεθόδων και πρακτικών Yield Management στις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Λύτρας, Νίκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
263. Μια μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών internet στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Λιαρμακόπουλος, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
264. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων στα πλαίσια των μεθόδων αξιολόγησης της Morningstar
Συγγραφέας: Αλεβιζοπούλου, Ευφροσύνη Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
265. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων: το άνοιγμα προς τα Βαλκάνια
Συγγραφέας: Μιλτιάδου, Ευστράτιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
266. Οι καινούργιες τεχνολογίες στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κυμπιζής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
267. Μελέτη αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς της Αθήνας με τη χρήση των event studies
Συγγραφέας: Τζινευράκης, Στυλιανός Εμμ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
268. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: παρούσα κατάσταση, εξελίξεις και προοπτικές
Συγγραφέας: Ντάνος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
269. Η επιχειρηματικότητα στο δημόσιο τομέα
Συγγραφέας: Μιχαλόπουλος, Χρήστος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
270. Αξία της επιχείρησης: συσχέτιση με τις ταμειακές ροές έναντι της λογιστικής πληροφόρησης
Συγγραφέας: Γκάγκας, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
271. Sovereign credit ratings and financial market instability
Συγγραφέας: Solovieva, Olga
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
272. Εμπειρικός προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών στους κλάδους των τραπεζών και των εταιριών τροφίμων στο Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Καρακίτσου, Μαρία Ζωή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
273. Σύγκριση οικονομικών χαρακτηριστικών των εταιρειών που έχουν εισηχθή στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. πριν και μετά την εισαγωγή
Συγγραφέας: Παπαδήμα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1998
274. Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομικές θεωρίες για την ανεργία (σημεία κριτικής)
Συγγραφέας: Κανακάκη, Πανγιώτα Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
275. Ο συστηματικός κίνδυνος των μετοχών και ο προσδιορισμός του μέσω: 1.του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAMP) 2.του υποδείγματος της αγοράς
Συγγραφέας: Βοσινάκης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-1999
276. Η οργάνωση του δικτύου πωλήσεων στο χονδρεμπόριο στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζάχος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2000
277. Εξαγορές και συγχωνεύσεις - περίπτωση ναυτιλίας: Case studies: 1) P&Q - NEDLLOYD, 2) Επιχειρήσεις Αττικής - Γραμμές Στρίντζη
Συγγραφέας: Φωτάκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001
278. Εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων σε μοντέλα διαπραγματεύσεων
Συγγραφέας: Αρβανίτης, Αλέξης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
279. Διαχείριση εταιρικής ταυτότητας
Συγγραφέας: Παρασκευάς, Ελευθέριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
280. Εγγυημένοι χρεωστικοί τίτλοι (Collateralized debt obligations-CDO'S) και τιτλοποίηση απαιτήσεων
Συγγραφέας: Μάουλα, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »