401. Κρατική παρέμβαση στην οικονομία
Συγγραφέας: Χολέζας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
402. Η χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας κατά τη δεκαετία '90
Συγγραφέας: Μπερδεκλή, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
403. Αγορά χρήματος και συναλλάγματος
Συγγραφέας: Τερζούδη, Κλεονίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
404. Διεθνή εμπειρικά στοιχεία για την διάχυση των χρηματιστηριακών διαταραχών στη διακύμανση του προϊόντος
Συγγραφέας: Βώκου, Εύα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
405. Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Συγγραφέας: Μεραμβελιωτάκης, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
406. Οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης
Συγγραφέας: Νικόπουλος, Κώστας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
407. Έμμεση επαγωγή
Συγγραφέας: Μπηλιώνη, Θεοδώρα Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2005
408. Προοπτικές ανάπτυξης αερομεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου
Συγγραφέας: Καραχρήστος, Λουκάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
409. Άριστη περιβαλλοντική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Ρεμούνδου, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
410. Η επίδραση Balassa-Samuelson και τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ
Συγγραφέας: Κουκουλομμάτη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
411. Civil society representation in the European Union : environmental and youth interests' representation in the drafting process of the European Constitution
Συγγραφέας: Stasinopoulou, Myrto Sofia
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
412. Στάθμιση συμφέροντων στα πλαίσια της εφαρμογής του αρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
413. Empirical microstructure analysis of the system of SETS of the London stock exchange
Συγγραφέας: Kouki, Amairisa
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
414. Η σύνθεση των δημοσίων δαπανών και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Σκούρα, Πηνελόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
415. Πολιτικές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων : η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών
Συγγραφέας: Παλαιός, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
416. Η ανάλυση και η ερμηνεία της νέας κεφαλαιακής επάρκειας BASEL II στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Συγγραφέας: Δαφνής, Αναστάσιος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
418. Επιχειρησιακή εθιμοτυπία : σύγκριση του ελληνικού υποδείγματος με το ευρωπαϊκό
Συγγραφέας: Μπαλάσης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
419. Οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες
Συγγραφέας: Τριανταφυλλίδου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010-2011
420. Η τεχνολογία του RFID στην υπηρεσία του Supply Chain Management : δυνατότητες, προκλήσεις και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Χωνιανάκης, Στέφανος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »