41. Νομισματική πολιτική σε ένα υπόδειγμα δύο χωρών
Author: Καρδαρά, Στυλιανή
Format: doc
42. Η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και η μακροοικονομική επίδοση των χωρών
Author: Ελευθεριάδης, Γρηγόρης
Format: pdf
Date: 1997
43. Σχέση κινδύνου απόδοσης στις χρηματιστηριακές αγορές υπό την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς
Author: Σχορέλης, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 06-2013
50. Τα μοντέλα του επιπέδου ανεργίας μη επιταχυνόμενου πληθωρισμού και τα φαινόμενα υστέρησης και ακαμψίας στις αγορές εργασίας Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας
Author: Δεμέναγας, Ν.
Format: pdf
Date: 05-1997
51. Η απασχόληση στην ελληνική γεωργία
Author: Κωνσταντοπούλου, Μαρία Ν.
Format: pdf
Date: 05-1997
52. Νομισματική πολιτική και ζήτηση χρήματος στην Ελλάδα
Author: Πολυζωγόπουλος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 06-1996
53. Η διείσδυση των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Author: Γώγου, Ελισάβετ
Format: pdf
Date: 05-1997
54. Η έννοια της δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων, με βάση τις αποφάσεις της επιτροπής και του δικαστηρίου των ΕΚ
Author: Καϊτσάς, Σπύρος
Format: pdf
Date: 1997
55. Οι δαπάνες για την άμυνα - Η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μοσχόβης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1998
56. Οικονομική ανάλυση των ιδιωτικών καθαρών επενδύσεων στην ελληνική γεωργία
Author: Λαϊνη, Ελισάβετ
Format: pdf
Date: 12-1998
57. Ο ΦΠΑ και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Author: Μπουζουνιεράκη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 1998
58. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Ελλάδος στο εξωτερικό της εμπόριο και τη στατική κατανομή των πόρων
Author: Τσώνος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 11-1998
59. Corporate control and a case study in Greek economy
Author: Παπαδόπουλος, Γιάννης
Format: pdf
Date: 12-1999
60. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) της Ελλάδας στις μεταποιητικές βιομηχανίες
Author: Τζαβάρα, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 12-1999

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »