61. Ανάλυση της δομής του τραπεζικού κλάδου. Ανάλυση κόστους-οικονομίες κλίμακας και προοπτικές εξέλιξης
Author: Θωμόπουλος, Γεώργιος Χαρ.
Format: pdf
Date: 1998
62. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων-κοινές στοχαστικές τάσεις
Author: Δουληγέρης, Γιώργος
Format: pdf
Date: 1999
63. Το διεθνές νομισματικό παιχνίδι
Author: Βουμβάκη, Φραγκίσκα
Format: pdf
Date: 12-1999
64. Ανάλυση κόστους και ανταγωνιστικότητα στον κλάδο των τροφίμων της ελληνικής βιομηχανίας
Author: Μιχαλακόπουλος, Ι.Μ.
Format: pdf
Date: 2000
65. Το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ στην Ε.Ε. και οι επιπτώσεις του στα έσοδα
Author: Μπούρα, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 12-2000
66. Προσδιοριστικοί παράγοντες της καμπύλης αποδόσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2000
Author: Καλογεράκη, Αριστέα
Format: pdf
Date: 11-2000
67. Ασύμμετρη πληροφόρηση και τραπεζικός τομέας
Author: Καμμάς, Παντελής
Format: pdf
Date: 12-2000
68. Η εναρμόνιση της φορολογίας εισοδήματος
69. Η εναρμόνιση της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Ανασοντζή, Άννα
Format: pdf
Date: 11-1998
70. Η σύνδεση της Τουρκίας με την ΕΕ και οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία
Author: Στειακάκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-1998
71. Ασύμμετρη πληροφόρηση και τραπεζικός τομέας
Author: Κουτσογιάννης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2001
72. Η ζήτηση για τσιγάρα στην Ελλάδα
Author: Λυχναράς, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 12-2001
73. Αριστοτέλης: οι σκοποί της οικονομικής επιστήμης και το "ευ ζην"
Author: Γρυμπιλάκος, Παναγιώτης Α.
Format: pdf
Date: 12-2002
74. Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού
Author: Δελλαπόρτα, Χρυσάνθη
Format: pdf
76. Θεωρητική και εμπειρική μελέτη του διεθνούς εμπορίου της Ελλάδας στον κλάδο ένδυσης-υπόδησης
Author: Κανελλόπουλος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 2002
77. Κριτική ανάλυση των νέων θεωριών του διεθνούς εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων
Author: Ψιστάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 12-2002
78. Πολιτικοί κύκλοι και ανεργία
Author: Νίκα, Γεωργία
Format: pdf
Date: 12-2003
79. Το κοινωνικό κεφάλαιο των διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα
Author: Πανταζή, Νίκη
Format: pdf
Date: 2003
80. Ενδογενείς προτιμήσεις
Author: Μπιλανάκος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 10-2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »