121. Μηχανισμοί λήψης αποφάσεων δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Τόκα, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
122. Οικονομική ανάπτυξη και γραφειοκρατική διαφθορά
Συγγραφέας: Πούλου, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
123. Ασύμμετρη πληροφόρηση στην αγορά εργασίας
Συγγραφέας: Αλμπάνης, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
124. Ανισότητα και φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Αράχωβας, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
125. Ανισότητα μισθών
Συγγραφέας: Μουσταφή, Μαρία
Μορφή: pdf
126. Μακροοικονομικές επιδράσεις των δαπανών συντήρησης στο δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο
Συγγραφέας: Διοικητόπουλος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
127. Κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη
Συγγραφέας: Νεοκλέους, Παμπίνα Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
128. Η προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα κράτη διεύρυνσης
Συγγραφέας: Τζανοπούλου, Σταματία Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
129. "Στρατηγική χειραγώγηση" των κανόνων συνταξιοδότησης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζώης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
130. Το πρόβλημα της μη-ανάληψης των κοινωνικών επιδομάτων
Συγγραφέας: Γαβριλιάδη, Γκόλφω
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
131. Εμπορικοί κύκλοι και ανταγωνιστικότητα μεταξύ της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ε.Ε
Συγγραφέας: Χαιρέτης, Ελευθέριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
132. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Μπάρμπα, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
133. Υποδείγματα ολιγοπωλίου [και] οριζόντιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Αγησιλάου, Κική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
134. Εισοδηματική ανισότητα και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Παύλου, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2006
135. Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.
Συγγραφέας: Ζαννή, Σταυρούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
136. Δημοπρασίες δημοσίων έργων
Συγγραφέας: Κυριακάκη, Ελευθερία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
137. Απελευθέρωση και ελεύθερη λειτουργία της ενιαίας τηλεπικοινωνιακής αγοράς
Συγγραφέας: Κοντάκη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2007
138. Ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και ο αντίκτυπος στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζυρίδου, Βικτώρια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
139. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Ξένου, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2007
140. Διεθνής μετανάστευση
Συγγραφέας: Φραγκούλη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2007

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »