161. Κερδοσκοπικές επιθέσεις και κρίσεις του ισοζυγίου πληρωμών
Author: Παυλοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 11-1998
162. Εισροές κεφαλαίων και νομισματική πολιτική
Author: Βλαχαντώνη, Μαρία
Format: pdf
Date: 11-1998
163. Οι επιπτώσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου
Author: Χιουρέα, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 1998
164. Ορθολογικές κερδοσκοπικές φούσκες στις τιμές των μετοχών
Author: Κάτσαρης, Απόστολος
Format: pdf
Date: 11-1998
165. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Format: pdf
Date: 1998
166. Τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν.1892/90 και η επίδρασή τους στις περιφερειακές βιομηχανικές επενδύσεις
Author: Ταγκαλάκη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 12-1998
167. Η φορολογική επιβάρυνση των αποταμιεύσεων στην Ελλάδα
Author: Τρίγγας, Δημοσθένης Κ.
Format: pdf
Date: 09-1998
168. Credit risk
Author: Νανοπούλου, Αργυρώ
Format: pdf
Date: 1999
169. Ιδιωτικοποιήσεις
Author: Μπολώσης, Χρ.
Format: pdf
Date: 12-1999
170. Οι εμπορικές σχέσεις Ε.Ε.-Η.Π.Α. στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε.
Author: Κουνατίδη, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 12-1999
171. Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
Author: Αδάμ-Άδεμ, Αντώνης
Format: pdf
Date: 2000
172. Διεθνές εμπόριο και ανισόμετρη ανάπτυξη
Author: Μπαλωμένος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 01-2003
173. Fiscal policy and macroeconomic stabilization in the euro-zone area
Author: Αθανασοπούλου, Αθανασία
Format: pdf
Date: 12-2003
174. Ξένες άμεσες επενδύσεις και οι επιπτώσεις τους σε μια οικονομία
Author: Λοτσάρης, Δημήτριος Γ.
Format: pdf
Date: 12-2003
175. Εταιρική φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Διαγουμά, Άννα
Format: pdf
Date: 2004
176. Διαφήμιση
Author: Γιωτοπούλου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 2004
177. Θεσμοί, ευελιξία και συγκριτική επίδοση διαφορετικών αγορών εργασίας
Author: Βεληζιώτης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 2006
178. Η διανεμητική επίπτωση των φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα
Author: Κοντογιάννη, Αριάδνη-Λαμπρινή
Format: pdf
Date: 02-2006
179. Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και η εκτίμησή τους στην ελληνική οικονομία
Author: Παπαθεοδώρου, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 06-1995
180. Ασυμμετρίες πληροφόρησης στον κλάδο της ασφάλισης
Author: Καραμπιζιώτης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »