241. Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις: διαδικασίες και συγκριτική μελέτη
Συγγραφέας: Κωτσόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 31-01-2006
242. Στρατηγικές αποκλεισμού νέων επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Ιωάννης Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
243. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Συγγραφέας: Γκίζα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
244. Αξιολόγηση ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την περίοδο 2000-2005
Συγγραφέας: Κονταρίνη, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
245. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Συγγραφέας: Διονυσάτου, Στυλιανή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
246. Η αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Τζεμπελίκος, Γεώργιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
247. Η εξέλιξη των υποδειγμάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
248. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Συγγραφέας: Ρυσοβά, Αννούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
249. Active portfolio management with applications
Συγγραφέας: Papadakis, Dimitrios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
250. Tying and Microsoft
Συγγραφέας: Τσιαμούλη, Σταυρούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
251. Προβλέψεις χρηματαγορών με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Κλιάφα, Κωνσταντίνα-Φανή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2008
252. Ανταγωνισμός και τιμολόγηση στις τραπεζικές υπηρεσίες
Συγγραφέας: Γαγάρα, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
253. Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Κακολύρης, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
254. Τα υποδείγματα παλινδρόμησης Logit-Probit στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Συγγραφέας: Κρόμπα, Μαρία-Αφροδίτη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
255. Η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών και οι επιπτώσεις στα τραπεζικά συστήματα των αναπτυσσόμενων οικονομιών
Συγγραφέας: Καζάκου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
256. Διεθνές εμπόριο και πολυεθνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μίχου, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
257. Signaling and product quality
Συγγραφέας: Bampasidou, Maria
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
258. First best vs second best πολιτικές σε ένα υπόδειγμα άριστης οικονομικής μεγέθυνσης
Συγγραφέας: Μανούση, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
259. Πολιτικοί κύκλοι, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Βασιλοπούλου-Σπανού, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
260. An overview on pharmaceutical parallel trade in European Union
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Αντώνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2010

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »