301. Υποδείγματα VAR (Value at Risk) και οι εφαρμογές τους στη σύγχρονη τραπεζική
Συγγραφέας: Βουτσινάς, Μιχαήλ Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
302. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Συγγραφέας: Θωμαδάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
303. Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Συγγραφέας: Λουκάκη, Καλλιόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
304. Υλοποίηση βιβλιοθήκης για την τιμολόγηση παραγώγων
Συγγραφέας: Κουκά, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
305. Εμπειρική ανάλυση των αμοιβαίων κεφαλάιων βασισμένη σε υποδείγματα χρηματοοικονομικών χρονοσειρών
Συγγραφέας: Λωρίδα, Μαίρη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
306. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και άμεσες ξένες επενδύσεις
Συγγραφέας: Χαραλαμπόπουλος, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
307. Τεχνολογική αλλαγή και αύξηση της παραγωγικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των υπηρεσιών
Συγγραφέας: Καταξινού, Αργυρώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1988
308. Αμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό
Συγγραφέας: Λαντούρης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
309. Μέθοδοι/εφαρμογές αξιολογήσεως έργων/προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης (γενικά και στην Ελλάδα)
Συγγραφέας: Τόλια, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
310. Το ευρώ, οι προοπτικές του και η ΟΝΕ ως μια άριστη νομισματική περιοχή
Συγγραφέας: Καλοφορίδου, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1998
311. Αναδυόμενες αγορές
Συγγραφέας: Γεωργέας, Πέτρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
312. Ηθικός κίνδυνος με κρυμμένη δράση στα πλαίσια του προβλήματος εντολέα - εντολοδόχου
Συγγραφέας: Κουτσιμάνης, Ευθύμιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
313. Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας: οικονομετρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μαυρομμάτης, Νικόλαος-Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
314. Οικονομετρική ανάλυση τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Καζάνας, Αθανάσιος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2000
315. Θεωρία ανάλυσης χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Κανατσούλη, Πηνελόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2001
316. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και κερδοφορία
Συγγραφέας: Ζαρκαδούλα, Βασιλική Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
317. Η στρατηγική του inflation targeting και η νομισματική πολιτική στην Ε.Ε.
Συγγραφέας: Τριανταφύλλου, Ζωή
Μορφή: pdf
318. Η κατανάλωση ενέργειας της ελληνικής μεταποίησης και οι δυνατότητες μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου
Συγγραφέας: Φλώρος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
319. Συγκριτική ανάλυση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου Creditmetrics και KMV
Συγγραφέας: Μωκιάτος, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
320. Ερευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη διάρθρωση της αγοράς
Συγγραφέας: Κρητικού, Αικατερίνη Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »