341. Μέθοδοι εκτίμησης του value at risk
Συγγραφέας: Κόντη, Νικολίτσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2004
342. Momentum-contrarian στρατηγικές στο ελληνικό χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Ασημακόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
343. Μοντέλα διακριτής επιλογής για τη μελέτη αγορών διαφοροποιημένου προϊόντος
Συγγραφέας: Γερασίμου, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
344. Εκτίμηση πιθανότητας πτώχευσης με τη χρήση μετοχών
Συγγραφέας: Καρσιώτης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
345. Η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου σε υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομετρική εκτίμηση
Συγγραφέας: Παπασπύρου, Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
346. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τα αέρια του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή της Ελλάδος
Συγγραφέας: Εξάρχου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
347. Επενδύσεις σε αποθέματα στην ελληνική μεταποίηση : η επίδραση της ΟΝΕ
Συγγραφέας: Μαρκόπουλος, Μανώλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
348. Οι αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE/ASE & οι επιδράσεις τους στις αποδόσεις των μετοχών
Συγγραφέας: Μανταδάκης, Ιωάννης Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
349. Analysis of hedge funds performance
Συγγραφέας: Μπούρος, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
350. Έλεγχος επιρροής δεικτών της οικονομίας στα ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Χριστοπούλου, Φωτεινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
351. Κατασκευή χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου
Συγγραφέας: Κυριακού, Ανίσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
352. Tying/bundling και αποκλεισμός επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Ζαχαρούλα Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
353. Nonparametric estimation of state price densities implicit in the FTSE/ASE 20 index options of the Greek options market
Συγγραφέας: Μπεκιάρης, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
354. Κοινή αγροτική πολιτική
Συγγραφέας: Κορομηλάς, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
355. Η πολιτική του ανταγωνισμού στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Λίτινα, Χάρμπανς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
356. Το APT ως εναλλακτικό μοντέλο για την αποτίμηση αβέβαιων χρεογράφων
Συγγραφέας: Βασιλείου, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
357. A simple model of corruption and growth
Συγγραφέας: Angeletos, George-Marios B.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-1997
358. Προϋποθέσεις, μηχανισμοί και και συνέπειες της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους
Συγγραφέας: Κρουστάλης, Χρυσοβαλάντης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
359. Οριζόντιες συγχωνεύσεις & εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Λιάκου, Παρασκευή Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
360. Το πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης του ΔΝΤ στην κάλυψη των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα
Συγγραφέας: Παπαδάκη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2010

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »