361. Η πορεία προς τη συμφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ και οι αλλαγές που φέρνει το νέο εποπτικό πλαίσιο
Συγγραφέας: Παντελιάς, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2011
362. Νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης και οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Λυκομήτρου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
363. Μια σύγχρονη προσέγγιση για τα αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Λαμπρόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
364. Αποτελεσματικότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Διακουμής, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
365. Οι οικονομικές επιδράσεις των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα
Συγγραφέας: Φλώρου, Αντωνία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
366. Παράγοντες διαμόρφωσης περιθωρίου επιτοκίου (spread) στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων
Συγγραφέας: Σταυρόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
367. Η διαφήμιση και η χρήση της ως εμπόδιο εισόδου
Συγγραφέας: Τσίκνια, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
368. Εγγυημένοι χρεωστικοί τίτλοι (Collateralized debt obligations-CDO'S) και τιτλοποίηση απαιτήσεων
Συγγραφέας: Μάουλα, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
369. Συμβάσεις αποκλειστικότητας και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Σαμπράκου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
370. Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Συγγραφέας: Φάκα, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
371. Μέτρηση κινδύνου και απόδοσης αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Στόλης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
372. Η απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Συγγραφέας: Ίσσαρη, Στέλλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
373. Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα πλαίσια της σύγχρονης τραπεζικής
Συγγραφέας: Αθανασίου, Κωνσταντίνος, Στύλιος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
374. Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σε Βαλκανικές χώρες
Συγγραφέας: Τριανταφυλλόπουλος, Λουκάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010
375. Τα οικονομικά της αιολικής ενέργειας
Συγγραφέας: Σιαμπάνου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
376. Κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Ξυγκογεωργοπούλου, Στυλιανή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
377. Πολιτική ανταγωνισμού και επιθετική τιμολόγηση
Συγγραφέας: Ντάφλου, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
378. Pricing of structured products
Συγγραφέας: Χατζηκαημίδου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2010
379. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων για την Ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της κρίσης
Συγγραφέας: Τσεχελίδης, Πολύκαρπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
380. Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των credit rating agencies στο χώρο της ΕΕ
Συγγραφέας: Ταραβίρας, Δημήτριος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »