461. Εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου σύμφωνα με το μοντέλο της αγοράς - στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Λαδίκου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
462. Margin squeeze και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Ηρωίδη, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
463. “How to model labor markets in dynamic stochastic general equilibrium macroeconomic models
Συγγραφέας: Κυρκοπούλου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2012
464. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων : τα αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Γιαννιώτη, Χριστιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
465. Ερευνητικές συνεργασίες επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Βάχου, Ιωάννα - Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
466. Φαινόμενα δημοσιονομικής εκτροπής σε συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης : εμπειρίες και συμπεράσματα
Συγγραφέας: Ρετζούλα, Χρυσάνθη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
467. Συμφωνίες αποκλειστικότητας και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Κέκου, Αθηνά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
468. Προσομοίωση ακραίων συνθηκών (stress tests) στο τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Κλεισιάρης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
469. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Κωνσταντίνου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
470. Η μαθηματική θεμελίωση της οικονομετρίας
Συγγραφέας: Σμυρνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2012
471. Equal mutual fund's performance evaluation : can Greek mutual funds managers outguess the market?
Συγγραφέας: Verri, Georgia D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
472. Η καμπύλη Phillips στην οικονομία της Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη το συναλλαγματικό καθεστώς και το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών
Συγγραφέας: Ευαγγέλου, Αγγελική - Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
473. Leverage cycles, the profound impact of the global financial crisis on the Greek banking system and the new Basel III regulatory framework aiming at the consolidation of the global financial sector
Συγγραφέας: Γκατζούφας, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
474. Exclusion strategies of new businesses
Συγγραφέας: Katsargyri, Georgia
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
475. Liquidity stress-testing : an empirical assessment of Greek banking sector
Συγγραφέας: Fragkou, Stamatoula
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
476. Political economy and growth in an insiders - outsiders society : the case of Greece
Συγγραφέας: Κοσπεντάρης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2012
477. Shipping finance and risk management
Συγγραφέας: Κουλούρη, Χαρίκλεια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
478. Ανάκαμψη χωρίς πιστωτική επέκταση και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης
Συγγραφέας: Αγγελής, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
479. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας : εκμάθηση βέλτιστων στρατηγικών στα πλαίσια ενός στοχαστικού παιγνίου
Συγγραφέας: Χρυσανθόπουλος, Νικόλαος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2014
480. Η μελέτη χρηματοοικονομικών μεγεθών πριν και μετά την κρίση : συγκριτική μελέτη
Συγγραφέας: Σμέτη, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »