481. Συγκεντρώσεις στον τραπεζικό κλάδο σε περίοδο κρίσης
Author: Αντύπα, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 10-2013
482. The impact of macroeconomic announcements on exchange rates : an U.K based investigation
Author: Σαρρή, Δανάη
Format: pdf
Date: 04-2015
483. Ανάλυση και εκτίμηση του value at risk
Author: Σακκιώτης, Σωτήριος - Νεκτάριος
Format: pdf
Date: 10-2014
484. Κάθετοι περιορισμοί : συμβάσεις αποκλειστικότητας & Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού
Author: Ρήγας, Δαμιανός
Format: pdf
Date: 12-2014
485. Η εξέλιξη των κλάδων της οινοποιίας και της ζυθοποιίας στα χρόνια της κρίσης και οι προοπτικές που αναπτύσσονται
Author: Ραδιώτης, Αθανάσιος Αλ.
Format: pdf
Date: 01-2015
486. Μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης και ανάληψη/διαχείριση κινδύνων στον τραπεζικό τομέα
Author: Παπάφραγκα, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 02-2015
487. Δημόσιο χρέος και η Ελληνική περίπτωση - Εφαρμογή διαδικασίας αριστοποίησης για την αναχρηματοδότηση του χρέους μέσω εκδόσεως ομολόγων
Author: Τριανταφύλλου, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 10-2010
488. Οι λαϊκές αγορές στην Ελλάδα
Author: Ντεμιάν, Ηλίας Μ.
Format: pdf
Date: 10-2013
489. Η συμμετοχή των κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών: συγκριτική μελέτη στον Ευρωπαϊκό χώρο και εκτίμηση επιπτώσεων
Author: Γκίτζος, Βλάσης
Format: pdf
Date: 02-2015
490. Διαχείριση χαρτοφυλακίου και χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
Author: Πανάγος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 10-2013
491. Μοντέλα διαχείρισης χαρτοφυλακίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Author: Κολοκοντέ, Δανάη
Format: pdf
Date: 10-2013
492. Μακροοικονομικοί παράγοντες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετοχικές αποδόσεις στα πλαίσια ενός υποδείγματος αυτόματης εξισορροπητικής ισορροπίας
Author: Πλατσικούδη, Σταματία
Format: pdf
Date: 08-2010
493. Stochastic optimization for portfolios consisting of corporate bonds in an integrated market and credit risk framework
Author: Παπανικολάου, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 11-2010
494. Η επίπτωση των τραπεζικών συγχωνεύσεων/εξαγορών και της αναδιάρθρωσης του μίγματος και στρατηγικής στην πολιτική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
Author: Μαρινάκη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 10-2010
495. Efficiencies in mergers assesment
Author: Κωστούλα, Ελένη
Format: pdf
Date: 10-2011
496. The global financial crisis (2007-to date), the U.S policy response and lessons for the European debt crisis
Author: Bantavani, Elina
Format: pdf
Date: 10-2012
497. Αναζητώντας το κεφάλαιο : πηγές και χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής χρηματοδότησης
Author: Σταυρουλάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 10-2010
498. Η τιμολόγηση των αντιγράφων φαρμάκων στην Ελλάδα και σύγκριση με το καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Πολίτη, Περσεφώνη
Format: pdf
Date: 10-2010
499. Επιπτώσεις ρυθμιστικών προτύπων στην απόδοση τραπεζών : μελέτη περίπτωσης Ελληνικού τραπεζικού τομέα
Author: Βάγια, Μαρία
Format: pdf
Date: 11-2010
500. Σιωπηρή συνεργασία και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Κακάτσης, Δημήτριος Μ.
Format: pdf
Date: 10-2012

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »