521. Συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT) και η επίδρασή τους στο flash crash της 6ης Μαΐου 2010 στις Η.Π.Α
Συγγραφέας: Σταυράκης, Αχιλλέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
522. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Λουκάκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
523. Τα εμπόδια στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας ως κύρια πηγή των διεθνών εισοδηματικών διαφορών και η περίπτωση της Ελληνικής αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Συγγραφέας: Γιουβέλη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
524. Αριστοποίηση χαρτοφυλακίου μετοχών και διαχείρισή του
Συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
525. Solution strategies to problems characterized by time inconsistensy applied in general equilibrium models with distorting taxation
Συγγραφέας: Πίγκου, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2012
526. Analysis and numerical simulations of a class of closed economy new Keynesian models
Συγγραφέας: Λαζαράκης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2015
527. Research joint ventures : competition and cooperation
Συγγραφέας: Karystios, Eleftherios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2015
528. Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και προκυκλικότητα
Συγγραφέας: Καραμέρου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
529. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Τρευλοπούλου, Νεκταρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
530. Βασικές αρχές συγκρότησης των επιχειρήσεων και η δημιουργία των startups
Συγγραφέας: Στουπάκης, Μιχάλης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
531. Μέθοδοι αποτίμησης εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών σε περίπτωση εξαγορών και συγχωνεύσεων
Συγγραφέας: Τσάκωνα, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2010
532. Εκτίμηση κινδύνου αγοράς με το μέτρο κινδύνου CVaR
Συγγραφέας: Αυζώτης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2013
533. Τραπεζική εποπτεία : από τη Βασιλεία Ι στη Βασιλεία ΙΙΙ
Συγγραφέας: Τσόχα, Χριστίνα - Ολυμπία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2010
534. Εξυπηρέτηση δρομολογίων άγονων γραμμών στην Ελλάδα μέσω διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών και σύναψης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Αγγελική - Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2009
535. Είσοδος της Ιρλανδικής εταιρίας αερομεταφορών «Ryan-Air» στην ελληνική αγορά
Συγγραφέας: Τσιαλαμάνης, Θωμάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
536. Συγκριτική μελέτη δαπανών και προμηθειών νοσοκομείων
Συγγραφέας: Φραγκούλης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2014
537. Η αναδιάρθρωση του παθητικού στο πλαίσιο της εξυγίανσης μη βιώσιμων τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Παρασύρη, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2015
538. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης και σύγκλιση : οικονομετρικά αποτελέσματα από ένα δείγμα 102 χωρών
Συγγραφέας: Αποστόλου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
539. Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Συγγραφέας: Αλυγιζάκη, Μαρία - Όλγα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2010
540. Άριστη δημοσιονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με διεθνή οικονομική βοήθεια
Συγγραφέας: Αχιλλεοπούλου, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »