521. Συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT) και η επίδρασή τους στο flash crash της 6ης Μαΐου 2010 στις Η.Π.Α
Author: Σταυράκης, Αχιλλέας
Format: pdf
Date: 01-2015
522. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Λουκάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2014
523. Τα εμπόδια στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας ως κύρια πηγή των διεθνών εισοδηματικών διαφορών και η περίπτωση της Ελληνικής αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Author: Γιουβέλη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 02-2015
524. Αριστοποίηση χαρτοφυλακίου μετοχών και διαχείρισή του
Author: Μιχαηλίδης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 02-2015
525. Solution strategies to problems characterized by time inconsistensy applied in general equilibrium models with distorting taxation
Author: Πίγκου, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 05-2012
526. Analysis and numerical simulations of a class of closed economy new Keynesian models
Author: Λαζαράκης, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 03-2015
527. Research joint ventures : competition and cooperation
Author: Karystios, Eleftherios
Format: pdf
Date: 2015
528. Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και προκυκλικότητα
Author: Καραμέρου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 01-2015
529. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Τρευλοπούλου, Νεκταρία
Format: pdf
Date: 01-2015
530. Βασικές αρχές συγκρότησης των επιχειρήσεων και η δημιουργία των startups
Author: Στουπάκης, Μιχάλης Γ.
Format: pdf
Date: 01-2015
531. Μέθοδοι αποτίμησης εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών σε περίπτωση εξαγορών και συγχωνεύσεων
Author: Τσάκωνα, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 10-2010
532. Εκτίμηση κινδύνου αγοράς με το μέτρο κινδύνου CVaR
Author: Αυζώτης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 11-2013
533. Τραπεζική εποπτεία : από τη Βασιλεία Ι στη Βασιλεία ΙΙΙ
Author: Τσόχα, Χριστίνα - Ολυμπία
Format: pdf
Date: 10-2010
534. Εξυπηρέτηση δρομολογίων άγονων γραμμών στην Ελλάδα μέσω διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών και σύναψης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
Author: Οικονομοπούλου, Αγγελική - Μαρία
Format: pdf
Date: 05-2009
535. Είσοδος της Ιρλανδικής εταιρίας αερομεταφορών «Ryan-Air» στην ελληνική αγορά
Author: Τσιαλαμάνης, Θωμάς
Format: pdf
Date: 01-2015
536. Συγκριτική μελέτη δαπανών και προμηθειών νοσοκομείων
Author: Φραγκούλης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 12-2014
537. Η αναδιάρθρωση του παθητικού στο πλαίσιο της εξυγίανσης μη βιώσιμων τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Παρασύρη, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 05-2015
538. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης και σύγκλιση : οικονομετρικά αποτελέσματα από ένα δείγμα 102 χωρών
Author: Αποστόλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2010
539. Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Author: Αλυγιζάκη, Μαρία - Όλγα
Format: pdf
Date: 03-2010
540. Άριστη δημοσιονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με διεθνή οικονομική βοήθεια
Author: Αχιλλεοπούλου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 01-2010

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »