541. Διαγώνιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και η αντιμετώπισή τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Author: Δήμου, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 01-2010
542. Αποτίμηση δικαιωμάτων
Author: Γοναλάκη, Ελένη - Αναστασία
Format: pdf
Date: 01-2010
543. Μέτρα αποτίμησης κινδύνου και βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου
Author: Ιωαννίδη, Φιλία
Format: pdf
Date: 01-2010
544. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης από επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Γρίβα, Βασιλική
Format: pdf
Date: 01-2010
545. Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και μέτρηση VAR στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Βογιατζής, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 01-2010
546. Research & development and competition
Author: Γιαννακοπούλου, Ελένη Χρ.
Format: pdf
Date: 01-2010
547. Εκτίμηση του value at risk σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
Author: Εσερίδου, Κυριακή
Format: pdf
Date: 01-2010
548. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Άβερμπαχ, Πάνος
Format: pdf
Date: 01-2010
549. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και αντιμετώπισή τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ιωαννίδη, Αναστασία
Format: pdf
Date: 01-2010
550. Ο προκυκλικός χαρακτήρας της τραπεζικής εποπτείας. Η περίπτωση της συμφωνίας Βασιλείας ΙΙ.
Author: Ασημακόπουλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 01-2010
551. Η οργάνωση και η λειτουργία των Hedge Funds : η συμβολή τους στην κρίση του 2008
Author: Γκαβέλης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 01-2010
552. Pricing of structured products
Author: Βλάχου, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 01-2010
553. Οικονομικές μέθοδοι αποτίμησης τραπεζών
Author: Μπερτσάτος, Γεώργιος
Format: pdf
554. Οι βέλτιστες νομισματικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς συγκρίσεις
Author: Κεραμιώτη, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2014
555. Στρατηγικές συμμαχίες : η περίπτωση των αεροπορικών εταιρειών
Author: Ματσαβέλα, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2014
556. Χρηματοοικονομικός επιταχυντής και ασυμμετρία πληροφόρησης: ζητήματα χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης και σταθερότητας τραπεζικού συστήματος
Author: Κοτρωνάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 01-2014
557. Έρευνα και ανάπτυξη στη διάρθρωση της αγοράς και ο ρόλος των κοινοπραξιών έρευνας
Author: Μιχαήλ, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2014
558. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Σταματακοπούλου, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 01-2014
559. Η οικονομική κρίση και οι διεθνείς οργανισμοί
Author: Μάργαρη, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2014
560. Estimation of the probability of bankruptcy for the Chemical Industry with the model Altman's Z-score
Author: Κωστάκου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2014

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »