581. Διενέργεια τραπεζικών πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του πιστωτικού κινδύνου
Author: Γεωργιλέ, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-2012
582. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας τραπεζών στην Ελλάδα
Author: Αντωνοπούλου, Χρυσαλένα
Format: pdf
Date: 09-2012
583. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη
Author: Ανδρουτσοπούλου, Γεωργία
Date: 04-2012
584. Μελέτη στις ενδοομιλικές σχέσεις
Author: Γρηγοροπούλου, Παρασκευή
Format: pdf
Date: 03-2014
585. Κρίση χρέους & χρηματοοικονομική κρίση: η περίπτωση του κινδύνου χώρας (Sovereignrisk)
Author: Βαλεντη, Άννα
Format: pdf
Date: 01-2014
586. Economic cycles and macroeconomic fluctuations in Greece from 1948 to 2014
Author: Valasopoulos, Ilias
Format: pdf
Date: 01-2014
587. Exclusivities in vertically linked distribution networks
Author: Andritsos, Faidon
Format: pdf
Date: 04-2014
588. Forecasting NBA basketball outcomes and evaluating betting strategies
Author: Papaioannou, George P.
Format: pdf
Date: 09-2014
589. Essays on applied panel data econometrics
Author: Polycarpou, Ioannis
Format: pdf
Date: 12-2014
590. Προσδιοριστικοί παράγοντες της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου
Author: Γιάκας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 04-2014
591. Risk management in non-financial companies
Author: Βαφειάδης, Ηλίας Δ.
Format: pdf
Date: 01-2014
592. Χρηματοοικονομική ανάλυση και επιλογή επενδύσεων στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων
Author: Παπαγεωργίου, Μαρία Ε.
Format: pdf
Date: 03-2014
593. Bundling, Tying and Competition Effects
Author: Δοντά, Ελπινίκη
Format: pdf
594. Ο μηχανισμός ELA και ο ρόλος του στη διασφάλιση ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος
Author: Δερμιτζάκη, Κωνσταντίνα Α.
Format: pdf
Date: 01-2015
595. Το ελληνικό δημόσιο χρέος: προσπάθειες σταθεροποίησης, επιπτώσεις και διαχειρισιμότητα
Author: Ζωγράφου, Αικατερίνη
Format: pdf
596. Νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και τρόποι μετάδοσης της στην πραγματική οικονομία: μέτρηση της αποτελεσματικότητας της
Author: Δρούκας, Νικόλαος
Format: pdf
597. Συμβάσεις αποκλειστικότητας και η αντιμετώπιση τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Author: Αντύπα, Ερικέτη
Format: pdf
598. Efficient market hypothesis: the case of the London Stock Exchange
Author: Vidali, Maria, Βιδάλη, Μαρία
Date: 05-2013
599. Αντιστάθμιση κινδύνου χαρτοφυλακίου με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
Author: Κατσαβού, Λήδα
Format: pdf
Date: 01-2013
600. Οι επιπτώσεις των εξαγορών στις επιχειρήσεις στόχους: έρευνα σε δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων
Author: Μπέης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2013

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »