61. Γονιμότητα και απασχόληση γυναικών στην Ελλάδα
Author: Αδαμοπούλου, Ευφροσύνη
Format: pdf
Date: 01-2005
62. Πολιτική διεθνούς εμπορίου σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού
Author: Καρακώστα, Ουρανία
Format: pdf
Date: 01-2005
63. Η διαστρωματική σχέση μεταξύ θεμελιωδών εταιρικών μεγεθών και αποδόσεων των μετοχών
Author: Μουντογιαννάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 01-2005
64. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Author: Τσιαλκούτης, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 01-2005
65. The determinants of credit spread changes : evidence from the U.K. market
Author: Βούλγαρης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 01-2005
66. Παραγοντικά μοντέλα για οικονομικές χρονολογικές σειρές
Author: Τοπάλη, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 01-2006
67. Διεθνής φορολογικός ανταγωνισμός σε ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας με rent-seeking
Author: Τάσιου, Σοφία
Format: pdf
Date: 01-2006
68. Το ευρώ και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Author: Κολοβού, Ηλιάνα
Date: 20-01-2006
69. Μέτρηση κινδύνου στην κατασκευή χαρτοφυλακίου
Author: Δρίβα, Μαρία - Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 12-2005
70. Μέτρηση κινδύνου σε διανεμημένο χαρτοφυλάκιο
Author: Λάλλα, Βασιλική
Format: pdf
Date: 01-2006
71. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίων με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Κουρής, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 12-2005
72. Μοντελοποίηση των αποδόσεων των hedge funds με τη χρήση εναλλακτικών στατιστικών κατανομών
Author: Νίκου, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 01-2007
73. Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης
Author: Καραμπαρμπούνης, Μάριος
Format: pdf
Date: 01-2007
74. Μια επισκόπηση της θεωρίας των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων
Author: Αγαπητός, Ορέστης
Format: pdf
Date: 01-2007
75. Πιστωτικός κίνδυνος & οικονομική δραστηριότητα
Author: Κατσούλης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 01-2007
76. Διερεύνηση δυνατοτήτων της αγοράς
Author: Χαλκιαδάκη, Ολυμπία
Format: pdf
Date: 01-2007
77. Ανάλυση απόδοσης με πολυμεταβλητά παραγοντικά υποδείγματα
Author: Χειρδάρης, Διονύσιος Γ.
Format: pdf
Date: 01-2007
78. Μελέτη της αποτελεσματικότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Author: Γερογιαννάκη, Αικατερίνα
Format: pdf
Date: 01-2007
79. Περιφερειακή σύγκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μαυραγάνης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2007
80. Ελληνικά μικτά και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και τεχνικές μέτρησης της απόδοσης τους
Author: Σαββοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »