201. Δημιουργία επωνυμίας σε διεθνείς αγορές (global branding) από πολυεθνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Παπακώστα, Θεανώ - Πηνελόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
202. Η πιστότητα στις βιομηχανικές αγορές αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Τσαγκόγεωργα, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
203. Ανατομία και μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα
Συγγραφέας: Μαυραλεξάκης, Φίλιππος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
204. Μέθοδοι προσέλκυσης & επιλογής πωλητών στην αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δήμα, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
205. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων
Συγγραφέας: Νάστος, Βασίλειος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
206. Συγκριτική μελέτη του τρόπου διοίκησης των Αμερικάνικων και Ιαπωνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ούτσιος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1998
207. Ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιρειών
Συγγραφέας: Ανθοπούλου, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
208. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς της Βουδαπέστης
Συγγραφέας: Τουρκολιάς, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
209. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων παραγωγής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Γεωργίου, Αριστοτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
210. Πολιτικές στις οικονομικές υπηρεσίες
Συγγραφέας: Ρέτζεκα, Μεταξία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
211. Σύγκλιση τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Γαζής, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001
212. Κοστολόγηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με βάση τις δραστηριότητες
Συγγραφέας: Μπόζος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
213. Η προσέλκυση και επιλογή στελεχών στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αγγελοπούλου, Θεοδώρα Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
214. Ο ρόλος των πηγών πληροφόρησης στην επιλογή προμηθευτών των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μιχαλολιάκος, Αντώνης
Μορφή: pdf
215. Το επικοινωνιακό πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Συγγραφέας: Τσιμπλοστεφανάκη, Στεφανία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
216. Εισαγωγή στο "total quality management" για αεροπορικές μεταφορές
Συγγραφέας: Παντέρης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
217. Συστήματα διακανονισμού τίτλων - securities settlement systems, σε χρηματιστηριακές αγορές
Συγγραφέας: Πανόπουλος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
218. Λειτουργικοί προϋπολογισμοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2003
219. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα στη ρωσική οικονομία
Συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
220. Επενδυτικές πρακτικές ελληνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Σχίζας, Σωτήρης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »