81. Ανισότητα μισθών
Συγγραφέας: Μουσταφή, Μαρία
Μορφή: pdf
82. Μακροοικονομικές επιδράσεις των δαπανών συντήρησης στο δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο
Συγγραφέας: Διοικητόπουλος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
83. Κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη
Συγγραφέας: Νεοκλέους, Παμπίνα Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
84. Η προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα κράτη διεύρυνσης
Συγγραφέας: Τζανοπούλου, Σταματία Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
85. "Στρατηγική χειραγώγηση" των κανόνων συνταξιοδότησης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζώης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
86. Το πρόβλημα της μη-ανάληψης των κοινωνικών επιδομάτων
Συγγραφέας: Γαβριλιάδη, Γκόλφω
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
87. Εμπορικοί κύκλοι και ανταγωνιστικότητα μεταξύ της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ε.Ε
Συγγραφέας: Χαιρέτης, Ελευθέριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
88. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Μπάρμπα, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
89. Υποδείγματα ολιγοπωλίου [και] οριζόντιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Αγησιλάου, Κική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
90. Εισοδηματική ανισότητα και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Παύλου, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2006
91. Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.
Συγγραφέας: Ζαννή, Σταυρούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
92. Δημοπρασίες δημοσίων έργων
Συγγραφέας: Κυριακάκη, Ελευθερία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
93. Απελευθέρωση και ελεύθερη λειτουργία της ενιαίας τηλεπικοινωνιακής αγοράς
Συγγραφέας: Κοντάκη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2007
94. Ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και ο αντίκτυπος στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζυρίδου, Βικτώρια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
95. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Ξένου, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2007
96. Διεθνής μετανάστευση
Συγγραφέας: Φραγκούλη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2007
97. Φορολογία και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Σαραντίδης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
98. Ευαίσθητη ισορροπία
Συγγραφέας: Ντούτσης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
99. Wetland management in Poland : a choice experiment
Συγγραφέας: Συρίγος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2007
100. Αυστριακή θεωρία των οικονομικών κύκλων [και] νομισματικό σύστημα
Συγγραφέας: Κουρσουμπάς, Νίκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006-2007

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »