181. Ποιότητα κερδών και κόστος δανεισμού των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών για την περιόδου 2006-2010
Συγγραφέας: Αναγνώστου, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
182. Contrarian strategies in the Athens Stock Exchange: is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
183. Στρατηγική και αποτίμηση επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Αδαμοπούλου, Χαρίκλεια
Μορφή: pdf
184. Τροποποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Τσουμελέα, Βασιλική
Μορφή: pdf
185. Interrelationships among the PIIGS and the north European stock markets before and after the financial crisis: Cointegration and causality analysis
Συγγραφέας: Γιαννακόπουλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
186. Stocks’ liquidity and asset pricing
Συγγραφέας: Διαμαντοπούλου, Λυδία
Μορφή: pdf
187. Systemic risk and country selection, an investment strategy based on systemic risk
Συγγραφέας: Ζαλούμης, Νικόλαος
188. Accounting and capital markets: the disaggregated earnings with evidence from the shipping industry
Συγγραφέας: Λάμπρου, Αντωνία-Μαρία
189. Η επίδραση της μόχλευσης στην κερδοφορία και τον πολλαπλασιαστή Ρ/Β
Συγγραφέας: Κατσαράς, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
190. Η χειραγώγηση των τραπεζικών κερδών
Συγγραφέας: Χαριτωνίδου, Μαριέττα Ε.
Μορφή: pdf
191. Κεφαλαιοποίηση εξόδων ανάπτυξης και χειραγώγηση κερδών μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: Ενδείξεις από γερμανικές εισηγμένες εταιρίες κατά την περίοδο 2006-2013
Συγγραφέας: Τσολάκη, Μαρίνα-Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2015
192. Essays on the Informational Efficiency of the Credit Default Swap Market
Συγγραφέας: Angelopoulos, Georgios
Μορφή: pdf
196. Το φαινόμενο asset growth και η επίδραση των λογιστικών δεδουλευμένων στις αποδόσεις των μετοχών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες την περίοδο 2016-2013
Συγγραφέας: Μουρκιώτη, Σωτηρία
Ημερομηνία: 10/31/2014
197. Η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η ασύμμετρη πληροφόρηση στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες την περίοδο 2008-2012
Συγγραφέας: Μούρτζιος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 11/30/2014
198. Η επίδραση των blockholders στη χειραγώγηση κερδών στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες την περίοδο 2005-2013
Συγγραφέας: Λυμέρης, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 10/31/2014
199. Do valuation measures provide any insight on inside trading practices and possibility of observing abnormal returns from such trading? The Athens Stock Exchange case
Συγγραφέας: Sarapchanas, Vasilios, Σαραπχανάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 10/31/2014
200. Analysis of cash flow statements
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Ημερομηνία: 10/31/2016

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »