141. Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Παρασκευοπούλου, Φωτούλα - Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
142. Προαιρετικές γνωστοποιήσεις, ποιότητα κερδών και κόστος ιδίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Τσιβουράκη, Μαριάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
143. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στη συνάφεια των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων χρήσης των εισηγμένων εταιριών
Συγγραφέας: Πετράκη, Ιωάννα - Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
144. An assessment of credit risk in shipping loans
Συγγραφέας: Κωτσαλένη, Ελεάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
145. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση των δεδουλευμένων μετά την υιοθέτηση των IFRS : εμπειρικά ευρήματα από την Ισπανία
Συγγραφέας: Στεφάνου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
146. Η συμπεριφορά του κόστους (cost stickiness) στις επιχειρήσεις του Χ.Α. για το διάστημα 2006-2009
Συγγραφέας: Νάσσου, Μαριάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
147. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων ΔΕΚΟ
Συγγραφέας: Ψυχογυιός, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
148. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης και η επίδρασή τους στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής : μια εμπειρική μελέτη των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ
Συγγραφέας: Παναγιώτου, Ευσταθία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
149. Η αντίδραση της αγοράς των μετοχών στις ανακοινώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Συγγραφέας: Κουναδέα, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2011
150. Sector rotation in the in the US market
Συγγραφέας: Πουλογιάννης, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
151. Εταιρικές γνωστοποιήσεις και συμπεριφορά των αναλυτών : μελέτη στις Ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες
Συγγραφέας: Ιγγλέζου, Ττατιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
152. Detecting earning management by IPO firms
Συγγραφέας: Παπουτέ, Άννα-Κλειώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
153. Performance evaluation and common risk factors of exchange traded funds : the case of shipping etf versus theoritical shipping portfolios
Συγγραφέας: Συμιτσή, Ευθυμία Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
154. Μελέτη ανάλυσης των προσδιοριστικών παραγόντων του κεφαλαίου κίνησης και συσχέτισής του με την κερδοφορία των ελληνικών εισηγμένων εταιριών για την περίοδο 2005-2010
Συγγραφέας: Μωραΐτη, Χαρίκλεια - Χριστιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
155. Finanacial distress : evidence from the U.S market (1999-2009)
Συγγραφέας: Στρατέλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2011
156. Earnings management κατά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Λυρίστη, Παρασκευή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
157. Alternative explanations of the price behavior on the ex-dividend day of common stocks listed in U.S and Greek exchanges
Συγγραφέας: Efthymiou, Vassilios A.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2012
158. Διεθνή λογιστικά πρότυπα (μεταβλητές που επηρεάζουν το δανεισμό των επιχειρήσεων)
Συγγραφέας: Ματσούκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
159. Finanacial crisis and adoption of the amendments to IAS 39-IFRS 7 : empirical evidence from Hellenic and European banks
Συγγραφέας: Carelli, Giacomo
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2009
160. Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών μεγεθών : εμπειρική έρευνα για την προβλεψιμότητα των κερδών στις Ελληνικές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μαγκάνα, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2011

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »