181. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών στους επιχειρηματικούς οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού βάση της καμπύλης μάθησης και της κοστολόγησης κατά δραστηριότητες
Author: Βλησμάς, Ορέστης
Format: pdf
Date: 2001
182. Who wants to be an expat?: παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις στελεχών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές
Author: Σπηλιωτοπούλου, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 2005
183. Ευέλικτα συστήματα απασχόλησης και η ελληνική πραγματικότητα
Author: Διακογιάννη, Χρυσάνθη
Format: pdf
Date: 2001
184. Η συμβολή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση αλλαγών : μελέτη των Ελληνικών πρακτικών και των Ευρωπαϊκών τάσεων
Author: Σιώρη, Δήμητρα, Σαντίκος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2005
185. Το ψυχολογικό συμβόλαιο και ο ρόλος του στην επιλογή προσωπικού
Author: Ράλλης, Δημήτριος, Σβώλης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 12-2005
186. Franchising για αλυσίδα καταστημάτων με αντικείμενο επιδιορθώσεις και καθαρισμός ενδυμάτων/λοιπών αντικειμένων
Author: Κωστάκος, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 10-2002
187. Η αξιολόγηση της απόδοσης σε ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής
Author: Βασαλάκης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 2005
188. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Format: pdf
Date: 12-2002
189. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού στις εταιρείες πετρελαιοειδών - οδική ασφάλεια
Author: Θεοδοσίου, Θεοδόσιος
Format: pdf
Date: 2005
190. Κόστος ποιότητας και πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
Author: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2003
191. Διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising)
Author: Μπρούστας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2003
192. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων
Author: Νταβλαμάνου, Αντιγόνη - Αναστασία
Format: pdf
Date: 12-2005
193. Γυάλινη οροφή: περιγραφή, αίτια, προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος
Author: Ραφαηλίδου, Μυροφόρα
194. Talent management και αμοιβές ταλαντούχων εργαζομένων στην Ελλάδα
Author: Μπάρκα, Κωνσταντινιά, Στόλη, Κατερίνα
Date: 2005
195. Αξιολόγηση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον Ο.Τ.Ε.
Author: Γκόκας, Γεώργιος Α.
Format: pdf
Date: 12-2005
196. Ευκαιρίες arbitrage στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων
Author: Αγγελίδης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 09-2003
197. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού πολεμικού ναυτικού εν πλω
Author: Λύκος, Γεώργιος Β.
Format: pdf
Date: 12-2005
198. Venture capital : διεθνής και Ελληνική εμπειρία
Author: Μιχαλόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
199. Έρευνα κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης του εκπαιδευτικού
Author: Καπέλλας, Στέφανος Ν.
Format: pdf
Date: 2005
200. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (ABC) σε μικρομεσαία εμπορική και τεχνική επιχείρηση
Author: Δεληγιώργης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »