101. Επιχειρησιακή εθιμοτυπία : σύγκριση του ελληνικού υποδείγματος με το ευρωπαϊκό
Συγγραφέας: Μπαλάσης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
102. Η τεχνολογία του RFID στην υπηρεσία του Supply Chain Management : δυνατότητες, προκλήσεις και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Χωνιανάκης, Στέφανος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
103. Μελέτες εφικτότητας: θεωρία και πρακτική : μελέτη περίπτωσης ίδρυση σταθμού αυτοκινήτου
Συγγραφέας: Καλλή, Άννα
104. Διαδικτυακή ψηφιακή ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : μελέτη, σχεδίαση και πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής
Συγγραφέας: Τζωάννος, Ευστράτιος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
105. Συστήματα ελέγχου του διευθυντή πωλήσεων και απόδοση του δυναμικού πωλήσεων και του τμήματος πωλήσεων
Συγγραφέας: Αρριανά, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
106. Η διοίκηση συγκρούσεων και η συναισθηματική νοημοσύνη
Συγγραφέας: Κωλέττης, Γεώργιος
107. Στρατηγική Διοίκηση Εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Κουρκουτά, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
108. Ανάλυση επιχειρήσεων παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Φροσυνιώτης, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
109. Μελέτη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια - Χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Γρηγόριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
110. Ποιοτικοί επιχειρησιακοί παράγοντες και αριθμοδείκτες
Συγγραφέας: Θηραίος, Δημήτρης Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
111. Διοίκηση αναδυόμενης υπερεθνικής εταιρίας
Συγγραφέας: Σουσούνης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
112. Διαχείριση προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε εξαγορές και συγχωνεύσεις
Συγγραφέας: Κονταξή, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
113. Εξαγωγικό μάρκετινγκ ελληνικών εταιρειών
Συγγραφέας: Παλαδινού, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2003
114. Επικοινωνιακή πολιτική και εταιρική εικόνα
Συγγραφέας: Γαλάρης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
115. Διασύνδεση SAP - ηλεκτρονικής αγοράς B2BIN.GR για την προμήθεια υλικών (e-procurement)
Συγγραφέας: Γιαννούκαρης, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
116. Η εξωτερίκευση δραστηριοτήτων ως στρατηγική επιλογή: η περίπτωση της εξωτερίκευσης δραστηριοτήτων ανθρώπινων πόρων
Συγγραφέας: Κοντονίκα, Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
117. Market valuation of accruals
Συγγραφέας: Σπαθής, Παύλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
118. Ο προϋπολογισμός ως διοικητικό εργαλείο σε ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Κωστοπούλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
119. Προσέλκυση & επιλογή προσωπικού
Συγγραφέας: Μποτσιφάρας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2005
120. Διοίκηση τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων
Συγγραφέας: Κατσίχτης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »