121. Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Συγγραφέας: Κατελανή, Ανθή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
122. Κατασκευές, οικοδομική δραστηριότητα και αντιπαροχές στον ελλαδικό χώρο: η περίπτωση των αντιπαροχών στο πολεοδομικό διαμέρισμα Καλαμάτας
Συγγραφέας: Φιλίππου, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
123. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων δεδουλευμένης βάσης των ελληνικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
Συγγραφέας: Κουτσομανώλης-Φιλιππάκης, Φίλιππος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
124. Η εξυπηρέτηση πελάτη στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Συγγραφέας: Κουτσούρη, Χρυσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
125. Διερεύνηση της διαδικασίας διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες-CRM σε αγορές Β2Β
Συγγραφέας: Κωτάκου, Ειρήνη-Σύλβια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
126. Οικονομετρικά προβλήματα κατά την εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου
Συγγραφέας: Καλούδης, Ζωναράς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
127. Ιαπωνική σχολή διοίκησης και μάρκετινγκ : θεωρία και πρακτικές
Συγγραφέας: Κοντοδήμας, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997-1998
128. Interest rate swap : evaluation and uses
Συγγραφέας: Βαρετίδης, Ευστράτιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1998
129. Swaps συναλλάγματος
Συγγραφέας: Νισυρίου, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
130. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Πάπιστα, Μαλαματή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
131. Σύγχρονες μορφές ηγεσίας
Συγγραφέας: Μακρυδάκης, Νεκτάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
132. Εκπαιδευτικές ανάγκες στελεχών : διοικητικοί ρόλοι,απαιτούμενες δεξιότητες και μέθοδοι ανάπτυξης και εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Λαδόπουλος, Ιορδάνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2009
133. Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Συγγραφέας: Ζησιμόπουλος, Φώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2000
134. Knowledge transfer through partnerships : Greek case study
Συγγραφέας: Koutsoula, Evdoxia, Loukidis, Georgios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
135. Διαχείριση της γνώσης και καινοτομικότητα: η περίπτωση μιας ελληνικής επιχείρησης
Συγγραφέας: Μουστακάτος, Θεοφάνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001
136. Συγχωνεύσεις/εξαγορές
Συγγραφέας: Κούλη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
137. Διαχείριση γνώσης
Συγγραφέας: Διακουλάκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
138. Παράγοντες που επηρεάζουν τις κύριες διαστάσεις του κέντρου αγοραστικών απφάσεων
Συγγραφέας: Μήλιας, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2002
139. Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μπαρδής, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
140. Η αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων: θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική ανάλυση
Συγγραφέας: Λέκκας, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »