261. Σύγχρονες τάσεις στην αποθήκη-αποθήκευση και τη διαδικασία συλλογής παραγγελιών: μελέτη περίπτωσης καταστήματος ΙΚΕΑ
Author: Κρικέλα, Μαρία
Date: 30-10-2020
262. Ψηφιακός μετασχηματισμός και επιδράσεις του στο πεδίο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Author: Λίγγος, Σωτήριος
Date: 23-10-2020
263. Μεθοδολογία εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών courier: μελέτη περίπτωσης με χρήση AHP
Author: Παλιεράκη, Στυλιανή-Ελένη
Date: 30-10-2020
264. Η καλή φήμη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ως στρατηγική για την ανάπτυξη των εταιρειών
Author: Κρασάκης, Κωνσταντίνος
Date: 30-10-2020
265. Προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομικής εργασιακής συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων
Author: Αναστασάκη, Ειρήνη
Date: 12-11-2020
266. Clustering analysis for the FIFA Ballon d' Or partial ranking datasets of the period 2010-2015
Author: Γκούμας, Δημήτριος-Ταξιάρχης, Gkoumas, Dimitrios-Taxiarchis
Date: 30-08-2020
267. Real time predictions in clickstreams
Author: Κοσμίδη, Αντωνία, Kosmidi, Antonia
Date: 31-03-2020
268. Transfer of learning in digital environments: establishing the role of instructional design in the context of continuing professional education and development
Author: Ταλάντη, Ιωάννα, Talanti, Ioanna
Date: 28-07-2020
269. Movie recommendation engine using an interactive conversational agent
Author: Spanos, Nikolaos, Σπανός, Νικόλαος
Date: 28-08-2020
270. Spatio-textual data integration with Artificial Intelligence (AI): toponym interlinking
Author: Ντζούφας, Αλέξανδρος, Ntzoufas, Alexandros
Date: 30-07-2020
271. Clustering time series data
Author: Pierrakos, Georgios, Πιερράκος, Γεώργιος
Date: 08/26/2020
272. Image recognition on clothing and fashion items
Author: Rammos, Panagiotis, Ράμμος, Παναγιώτης
Date: 12/16/2020
273. Πρόβλημα στρατηγικού προγραμματισμού κινήσεων σε αεροδρόμια με συμφόρηση
Author: Παπαγιάννης, Ανδρέας
Date: 31-01-2021
274. Ηλεκτρονική word of mouth επικοινωνία και η επιρροή στη στάση των καταναλωτών
Author: Κυριακίδου, Μαρία
Date: 01/31/2021
275. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και best practices σε αποθήκες third party logistics
Author: Παπακωνσταντίνου, Δημήτριος
Date: 01/31/2021
276. Yλοποίηση business analytics στον κλάδο FMCG για στρατηγικούς σκοπούς
Author: Σουφτάς, Γιάννης
Date: 09-02-2021
277. Data virtualization
Author: Θλιβέρη, Χριστιάνα
Date: 2021
278. Ανάλυση διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις και ειδικότερα ως συνέπεια του Κορονοϊού
Author: Τριγώνης, Νικόλαος
Date: 09/01/2020
279. Αγορά μη συνταγογραφούμενου αναλγητικού στην Ελλάδα: παράγοντες επιρροής αγοραστικής απόφασης
Author: Κυδωνιέως, Στυλιανή-Μαρία
Date: 2021
280. Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών «Πρακτική Άσκηση - Τμήμα εσωτερικής αγοράς και συγχρηματοδοτούμενων έργων της European Profiles»
Author: Μαμτζέλλης, Μιχάλης
Date: 2021

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »