341. Τα καινοτόμα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος τους στη φήμη του εργοδότη
Author: Ριζογιάννη, Βιργινία
Date: 04/15/2021
342. Applicants’ reactions and the influence of eWoM to branding
Author: Πρίφτι, Γιοάνα
Date: 2021
343. Η συμβολή του coaching στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων και η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
Author: Μελισσάς, Νικόλαος
Date: 04/28/2021
344. Οι αντιδράσεις των υποψηφίων κατά την προσέλκυση και επιλογή προσωπικού σε παραδοσιακές και παιχνιδοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης
Author: Γεωργακά, Ευφροσύνη
Date: 04/15/2021
345. Διαφορετικότητα ανθρωπίνου δυναμικού και πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση οργανωσιακής ελκυστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Author: Καμπούρη, Στυλιανή
Date: 05/04/2021
346. Μετασχηματιστική ηγεσία και δέσμευση στην αλλαγή: ο ρόλος των συναισθημάτων των ακολούθων και της εμπιστοσύνης στον ηγέτη. Μία έρευνα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Author: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Date: 05/04/2021
347. Η συσχέτιση της οργανωσιακής κουλτούρας και του ηγετικού ρόλου με την εργασιακή ικανοποίηση σε συγκεκριμένη εταιρία μελέτης περίπτωσης
Author: Κωνσταντίνου, Μαρίνα-Δήμητρα
Date: 02/28/2021
348. Η επίδραση της τηλεργασίας στον σχεδιασμό έργου στην εποχή του Covid-19: χαρακτηριστικά εργασίας και εργασιακά αποτελέσματα
Author: Παδουβά, Κοραλία
Date: 28-02-2021
349. Employer branding: ο ρόλος των παιχνιδοποιημένων μεθόδων επιλογής προσωπικού στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της ελκυστικότητας ενός οργανισμού
Author: Μαφούνη, Σταυρούλα
Date: 2021
350. H συμβολή του team coaching στην ανάπτυξη στελεχών και στη βελτίωση της απόδοσής τους
Author: Μπρόζου, Στυλιανή
Date: 2021
351. Η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας
Author: Παπανικολάου, Ελένη
Date: 04/07/2021
352. Η οριοθέτηση των τεχνολογικών παρεμβάσεων του εργοδότη στην προσωπικότητα του εργαζομένου
Author: Ενεβέης, Αριστείδης
Date: 04/15/2021
353. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες σε περιόδους κρίσης και ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης
Author: Τσέμπογλου, Παρασκευή
Date: 04/15/2021
354. Οι κοινωνικές συγκρίσεις στον εργασιακό χώρο και ο ρόλος τους στην παρακίνηση και τις στάσεις των εργαζομένων
Author: Ψευτέα, Όλγα
Date: 28/02/2021
355. Μεταφορά της μάθησης με δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: διερεύνηση διαφορών των δύο μεθόδων και των παραγόντων που επηρεάζουν
Author: Κωστοπούλου, Ηλιούλα
Date: 22/03/2021
356. Αποτελεσματικότητα ψηφιακών πρακτικών HR και εργασιακή ικανοποίηση - εργασιακή δέσμευση - ελκυστικότητα οργανισμού (μελέτη περίπτωσης σε εταιρία IT)
Author: Χρυσουλάκη, Αγγελική
Date: 04/15/2021
357. Models for survival analysis in cancer research
Author: Kintaka, Michaella, Κιντάκα, Μιχαέλλα
Date: 05/01/2021
358. Ανάλυση δημοσιονομικών μεγεθών
Author: Μέμηλα, Αικατερίνη
Date: 2021
359. Μεταρρυθμίσεις: η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Γαβρόγλου
Author: Αναγνωστοπούλου, Ελευθερία
Date: 06/30/2021
360. Applications of machine learning on Spotify data
Author: Iliaki, Georgia, Ηλιάκη, Γεωργία
Date: 07/29/2021

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »