421. Οργανωσιακή αρετή, ενσυνειδητότητα και ροή στο χώρο εργασίας. Η σχέση τους με τα εργασιακά αποτελέσματα (εργασιακή δέσμευση και συμπεριφορά εκτός ρόλου)
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Παρθένα
Ημερομηνία: 2022
422. Η επίδραση της ηλεκτρονικής μετάδοσης πληροφοριών (eWOM) στην επωνυμία του εργοδότη (employer branding): η σημασία της απόκρισης της εταιρίας σε θετικά και αρνητικά σχόλια υποψηφίων
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Σοφία
Ημερομηνία: 03/22/2022
423. Intended & perceived HRM: η μελέτη του αεροπορικού κλάδου στην Ελλάδα με έμφαση στο τι σχεδιάζεται και τι γίνεται αντιληπτό
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 03/22/2022
424. Πολυμορφία στις επιχειρήσεις: εργαζόμενοι με μη εμφανείς αναπηρίες στην αφάνεια;
Συγγραφέας: Πετράτου, Μαριάνθη
Ημερομηνία: 03/22/2022
425. Μελετώντας τη χρήση των social networking sites από την πλευρά των υποψηφίων και της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Συγγραφέας: Μανιουδάκη, Άννα-Μαρία
Ημερομηνία: 2022
426. Η ομαδική μάθηση στο χώρο εργασίας: η επίδραση ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων
Συγγραφέας: Φατούρος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 03/22/2022
427. Η απασχολησιμότητα και τα αποτελέσματά της σε ατομικό επίπεδο
Συγγραφέας: Χαλανούλη, Αγλαΐα-Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 03/22/2022
428. Πώς η πανδημία Covid-19 και η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή στήριξη διαμορφώνουν την εργασιακή ευημερία και εργασιακή απόδοση;
Συγγραφέας: Καλογιάννη, Μαρία
Ημερομηνία: 03/22/2022
429. Η επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος και της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής στην εργασιακή ευημερία, την περίοδο του Covid-19
Συγγραφέας: Αδάμου, Ευαγγελία
Ημερομηνία: 03/22/2022
430. Soft skills που επιζητούν οι εργοδότες vs soft skills που διαθέτουν οι πρώην φοιτητές Erasmus, νυν εργαζόμενοι και πώς αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Erasmus
Συγγραφέας: Ανδρέου, Ευθαλία
Ημερομηνία: 2022
431. Μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο με βάση τη θεωρία της εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών και του μοντέλου αριστείας του EFQM
Συγγραφέας: Κατσιγιάννη, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 03/22/2022
432. Εμπειρίες, αντιλήψεις και απόδοση εργαζομένων κατά την τηλεργασία εν μέσω Covid-19
Συγγραφέας: Καλογιάννη, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 03/22/2022
433. Η σχέση των παιχνιδοποιημένων μεθόδων επιλογής εργαζομένων με την απόδοση στην εργασία
Συγγραφέας: Κασάπη, Ελένη-Γεωργία
Ημερομηνία: 03/22/2022
434. Επιπτώσεις της εθνικής κουλτούρας στην επιχειρηματικότητα: Hofstede, GPS και παραμύθια
Συγγραφέας: Ραπτοπούλου, Δόμνα
Ημερομηνία: 03/12/2022
435. Ανίχνευση των παραγόντων διοίκησης ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού στις ελληνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας "investors in people"
Συγγραφέας: Παππά, Αλεξία
Ημερομηνία: 03/22/2022
436. Η ενίσχυση τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα μέσω δράσεων κoινωνικής υπευθυνότητας με βάση τo responsible management excellence award τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής-EBEN GR
Συγγραφέας: Χατζούλη, Ηράκλεια-Ειρήνη
Ημερομηνία: 03/22/2022
437. Οι αντιδράσεις των υποψηφίων στο cybervetting και η επίδρασή τους στην ελκυστικότητα του οργανισμού
Συγγραφέας: Τζιώτης, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 2022
438. Ομαδική ανθεκτικότητα: η επίδραση της συμπερίληψης, της ψυχολογικής ασφάλειας, των συνδέσεων υψηλής ποιότητας και της ομαδικής μάθησης
Συγγραφέας: Γιαντζόγλου, Χριστίνα
Ημερομηνία: 01/31/2022
439. Ισότητα των φύλων και ερευνητική παραγωγικότητα. Μελέτη περίπτωσης: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συγγραφέας: Μικελάτου, Ρεγγίνα
Ημερομηνία: 03/22/2022
440. Οι αρνητικές επιδράσεις των εργασιακών συστημάτων υψηλής απόδοσης στο εταιρικό εργασιακό περιβάλλον: η επίδραση τους στην ομαδική απόδοση και κλίμα των εργαζόμενων
Συγγραφέας: Μπογιαντζή, Αγγελική
Ημερομηνία: 01/31/2022

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »