541. Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και πρόθεση αποχώρησης στα διαφορετικά μοντέλα εργασίας στη διάρκεια της Covid-19 και οι μελλοντικές τάσεις
Συγγραφέας: Κυριαζοπούλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 31-01-2023
542. Ο ρόλος της οργανωσιακής δικαιοσύνης και της συγκριτικής αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής στήριξης στην εργασιακή δέσμευση και τη συμπεριφορά εκτός ρόλου
Συγγραφέας: Μανιαβού, Αθανασία
Ημερομηνία: 31-01-2023
543. Ασύγχρονη συνέντευξη: αντιδράσεις υποψηφίων κατά την ύφεση της πανδημίας και κατά τα διάφορα στάδια επιλογής
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Μαρία
Ημερομηνία: 31-01-2023
544. Πλάνο ψηφιακού μάρκετινγκ: πώς μεγιστοποιείται η αντιληπτή αξία ζωής για τον πελάτη και η αξία ζωής πελατολογίου με τη χρήση ψηφιακών καναλιών
Συγγραφέας: Καραπάτης, Πέτρος
Ημερομηνία: 31-01-2023
545. Η ανάπτυξη του Hexaco-Rush: έλεγχος εγκυρότητας και αντιδράσεις υποψηφίων μιας παιχνιδοποιημένης αξιολόγησης προσωπικότητας
Συγγραφέας: Κατσαδωράκη, Αθηνά
Ημερομηνία: 31-01-2023
546. Οι διαστάσεις της αειφόρας διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και η σύνδεση τους με τις αξίες και την ευημερία των εργαζομένων
Συγγραφέας: Καπετανάκη, Νεφέλη
Ημερομηνία: 31-01-2023
547. Ποικιλομορφία μεθόδων προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού και συμπερίληψη
Συγγραφέας: Σκούρτη, Ένι
Ημερομηνία: 31-01-2023
548. Παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα και την επωνυμία ενός οργανισμού ως εργοδότη κατά την αναζήτηση εργασίας και ο ρόλος της παρουσίας των οργανισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Συγγραφέας: Γούλα, Ευτυχία
Ημερομηνία: 31-01-2023
549. Η επαγγελματική ικανοποίηση και παρακίνηση των εργαζομένων στον κλάδο του αθλητισμού
Συγγραφέας: Λαδογιάννη, Παρασκευή
Ημερομηνία: 31-01-2023
550. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο της πανδημίας (Covid-19)
Συγγραφέας: Μπαλτατζίδου, Ρόδα
Ημερομηνία: 31-01-2023
551. Παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιδράσεις των υποψηφίων στον έλεγχο των προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα (cybervetting)
Συγγραφέας: Αθανασίου, Ευθύμιος
Ημερομηνία: 31-01-2023
552. Η εμπειρία της τηλεργασίας και η επίδρασή της στην ευημερία των εργαζόμενων
Συγγραφέας: Σπάτα, Σοφία
Ημερομηνία: 31-01-2023
553. Η επίδραση της στοχοθεσίας στις οργανωσιακές λειτουργίες και στην ατομική εργασιακή συμπεριφορά: πως επηρεάζονται οι παραπάνω σχέσεις από οργανωσιακούς και ατομικούς προσδιοριστικούς παράγοντες
Συγγραφέας: Σταθοπούλου, Γκόλφω-Ειρήνη
Ημερομηνία: 31-01-2023
554. Η χρήση της τεχνολογίας των εικονικών συνεντεύξεων (virtual interviews) στη διαδικασία των προσλήψεων και η στάση/αντιμετώπιση των εργαζομένων απέναντι στην τεχνολογία αυτή
Συγγραφέας: Κυρίτση, Ιωάννα
Ημερομηνία: 31-01-2023
555. Η εκπαίδευση στην εργασία και η ευημερία των εργαζομένων
Συγγραφέας: Τσατσάκη, Μαρία
Ημερομηνία: 31-01-2023
556. Upskilling και reskilling των εργαζομένων, με εστίαση στα soft και digital skills και οι επιπτώσεις στην εκπαίδευση των εργαζομένων: σύγκριση αντιλήψεων εργοδοτών-εργαζομένων
Συγγραφέας: Ανδρικοπούλου, Δέσποινα
Ημερομηνία: 20-02-2023
557. Η επίδραση της αμφιδέξιας ηγεσίας στην αυτοαποτελεσματικότητα και την πρόθεση αποχώρησης εργαζομένων
Συγγραφέας: Κόλλια, Αμαλία
Ημερομηνία: 31-01-2023
558. Διoικώντας απoτελεσματικά τη γενιά Ζ σε συνθήκες oργανωσιακής αλλαγής. Η επίδραση των αξιών των Zoomers και της ανατρoφoδότησης στην εκτίμηση της αλλαγής και στη συμμετoχή σε αυτή
Συγγραφέας: Αντωνίου, Βασιλική
Ημερομηνία: 31-01-2023
559. Ευημερία του εργαζομένου: η μελέτη ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων που την επηρεάζουν
Συγγραφέας: Τσιλιού, Μελίνα
Ημερομηνία: 31-01-2023
560. Ισορροπία προσωπικής-εργασιακής ζωή και εξουθένωση εργαζομένων, κατά την πανδημία του Covid-19. Τα μέτρα που εφάρμοσαν οι επιχειρήσεις, οι στάσεις των εργαζομένων και ποιο θα είναι το μέλλον
Συγγραφέας: Παγκράτη, Νίκη-Αναστασία
Ημερομηνία: 31-01-2023

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »