161. Προσέγγιση στον τομέα των απατών: θεωρητική ανασκόπηση του ζητήματος, μέθοδοι ανίχνευσης καταπολέμησης και πρόληψης του φαινομένου
Author: Κοντός, Κωνσταντίνος
Date: 31-10-2019
162. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εφαρμογή του Text Mining στην ασφαλιστική βιομηχανία
Author: Τερζή, Στέλλα
Date: 11/13/2019
163. Ο ρόλος της επιβράβευσης ως κίνητρο για την παρακίνηση των εργαζομένων
Author: Νικολάου, Δημήτριος
Date: 2019
164. Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση διαδικασιών σύμφωνα με το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM (European Foundation for Quality Management)
Author: Αϊβαλιώτης, Παναγιώτης
Date: 2019
165. Υλοποίηση πλατφόρμας Trip4u.gr
Author: Ροτόντο, Ιωάννης
Date: 2019
166. Τμηματοποίηση και στόχευση της πελατειακής βάσης με Clustering και RFM Analysis
Author: Ψυχογυιού, Ιωάννα
Date: 11/13/2019
167. Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας στο ride-hailing κλάδο
Author: Αναστασόπουλος, Θωμάς
Date: 2019
168. Η αντίληψη των Ελλήνων στελεχών σχετικά με τα Big Data και την δυνατότητα τους να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Author: Γερανίου, Χρήστος
Date: 2018
169. Big data and predictive analytics in supply chain, focus on predictive maintenance and e-commerce
Author: Σοφιανού, Ειρήνη
Date: 2019
170. Η εξέλιξη των ERP συστημάτων και η εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις. Case study: η εφαρμογή της πρότυπης λύσης SAP IS-H σε μεγάλο νοσοκομείο
Author: Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος
Date: 11/07/2019
172. Διαδικασίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας Έκτακτης Ανάγκης & Μεγάλα Δεδομένα για Έξυπνη Διαχείριση Καταστροφών Μεγάλης Κλίμακας
Author: Δοντά, Βασιλική
173. Τα πληροφοριακά συστήματα στο περιβάλλον μιας πολυεθνικής: εφαρμογές και αξιοποίηση στο τμήμα Μάρκετινγκ
Author: Πλύκα, Ευφροσύνη
Date: 11/14/2019
174. Επαυξημένη πραγματικότητα και εμπειρία πελάτη στο περιβάλλον του πανκαναλικού λιανεμπορίου
Author: Κρανά, Ευαγγελία
175. Ψηφιοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών: μελέτη περίπτωσης: λογιστήριο εταιρείας παροχής υπηρεσιών
Author: Κατσούλη, Σοφία
Date: 11/11/2019
176. Βιωσιμότητα και αποδοτικότητα για τεχνολογικές ομάδες μέσω evidence-based management
Author: Γιαννούλης, Δημήτριος
Date: 11/30/2019
177. An investigation into conditions and support for innovation and entrepreneurship in a deep crisis context
Author: Gkotsi-Koroni, Niki, Γκότση-Κορώνη, Νίκη
Date: 2019
178. Indoor localization systems for retail stores: an artificial intelligence location analytics approach
Author: Σταύρου, Βασίλειος, Stavrou, Vasilis
Date: 21-12-2019
179. Business analytics field study in a greek pharmaceutical company using SAS Analytics Software & Solutions
Author: Γαβαλάς, Ορέστης, Gavalas, Orestis
180. Eπιχειρηματική αναλυτική: οπτική αναλυτική στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Author: Μπαζιώτη, Μαρία
Date: 01/29/2020

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »