381. Η αντασφαλιστική αγορά: είδη αντασφαλιστικών συμβάσεων, μοντέλα αξιολόγησης καταστροφικού κινδύνου και παράθεση προτύπων εποπτείας επί των αντασφαλιστικών εταιρειών ώστε να εξασφαλιστεί ένα παγκοσμίως φερέγγυο ασφαλιστικό σύστημα
Author: Παυλάκη, Ειρήνη
Date: 04-2011
382. Modelling multivariate time series for count data
Author: Pedeli, Xanthi
Date: 06-2011
383. Γεωγραφικές λειτουργίες του Google Earth και του ArcGigs. Μετάφραση κειμένου οικονομετρίας. Εκτίμηση διαμερίσματος.
Author: Σκουρλή, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 12-2009
384. Stochastic analysis in Hilbert space and application to interest rate theory
Author: Giouvanelli, Maria E.
Format: pdf
Date: 01-2013
385. Solvency II και εφαρμογή σε εταιρεία γενικών ασφαλίσεων - Ανάλυση χαρτοφυλακίου (Σωματικές βλάβες) - Αντασφάλιση
Author: Λεπενιώτη, Ελπίδα Γ.
Format: pdf
Date: 09-2012
386. Cluster analysis for cost - effective sampling
Author: Μαζωνάκης, Δημήτρης Β.
Format: pdf
Date: 08-2012
387. Διαχωριστική ανάλυση και ταξινόμηση
Author: Ζιάννη, Φωτεινή
Format: pdf
Date: 12-2011
388. On variance reduction for Markov chain Monte Carlo
Author: Tsourti, Zoi, Τσούρτη, Ζωή
Date: 02-2012
389. Μελέτη κοινωνικών ταμείων
Author: Βιτσελά, Αθηνά
Format: pdf
Date: 12-2011
390. Nonparametric multivariate control charts
Author: Petroulaki, Paraskevi
Format: pdf
Date: 03-2013
391. Μέθοδος age-period-cohort στην αποθεματοποίηση
Author: Μπικούλης, Περικλής
Format: pdf
Date: 07-2011
392. Multilevel models analysis in hierarchical data structure : an application to educational data
Author: Moursellas, Andreas
Format: pdf
Date: 04-2013
393. Utility indifference pricing : application on weather derivatives
Author: Papanikolaou, Zoi G.
Format: pdf
Date: 05-2011
394. Predicting the volatility of financial time series analysis
Author: Panagiotidi, Vassiliki
Format: pdf
Date: 02-2011
395. A pairwise likelihood estimation approach to an underline latent variable for ordinal responses
Author: Rizopoulos, Charalampos K.
Format: pdf
Date: 12-2010
396. Particle filters
Author: Pierroutsakos, Konstantinos X.
Date: 04-2013
397. Non additive measure theory, Choquet integral and applications in probability and statistics
Author: Gargaropoulos, Aristeidis G.
Format: pdf
Date: 01-2012
398. Bancassurance
Author: Τερζιάδης, Βασίλης Νικ.
Format: pdf
Date: 09-2011
399. Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του SPSS : η περίπτωση εξαρτημένων δειγμάτων πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του λογισμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Author: Μπιμπούδη, Μαρία
Format: pdf
Date: 06-2015
400. Οι μετά-αναλύσεις στην ενδοδοντία κατά την τελευταία πενταετία
Author: Σκότρα, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 06-2015

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »