421. Στατιστική και δειγματοληπτική μελέτη για τα πρότυπα των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Author: Ανδρεάδη, Αγγελική Ι.
Format: pdf
Date: 04-2012
422. One factor affine interest rate modeling
Author: Kakourou, Alexia George
Format: pdf
Date: 04-2012
423. Στατιστική ανάλυση χρονολογικών σειρών και χρήση του υποδείγματος των box-jenkins για την εκτίμηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας
Author: Σφήκας, Ιωάννης Σ.
Format: pdf
Date: 01-2012
424. A survival analysis approach on various fields of social development : economics, demography, social work, psychology
Author: Galiatsatou, Eleni S.
Format: pdf
Date: 03-2012
425. Επίδραση των καιρικών συνθηκών στα οδικά ατυχήματα
Author: Πολυκρέτη, Μαρία - Χριστίνα
Format: pdf
Date: 06-2012
426. Εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης επιβίωσης, σε επιχείρηση συναρμολόγησης-παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών, με χρήση του στατιστικού πακέτου S-Plus
Author: Τσάγκος, Αναστάσιος Γεωρ.
Format: pdf
Date: 12-2012
427. Ανάλυση κατά συστάδες σε δεδομένα χρονολογικών σειρών
Author: Μεντζέλου, Κωνσταντίνα Κ.
Format: pdf
Date: 12-2012
428. Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής : ιστορία μεθοδολογία και εποχική διόρθωση των χρονοσειρών
Author: Τυφοξύλου, Θεανώ Δημ.
Format: pdf
Date: 12-2012
429. Η πέμπτη μελέτη ποσοστικών επιπτώσεων στην οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ»
Author: Φυλακτός, Παύλος Μιχ.
Format: pdf
Date: 10-2012
430. Η εφαρμογή των GEE μοντέλων παλινδρόμησης σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις Poisson δεδομένων επιληπτικών κρίσεων, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SAS
Author: Γεωργίου, Ευάγγελος Δ.
Format: pdf
Date: 10-2012
431. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και πολεοδομικός σχεδιασμός στο δήμο Αθηναίων. Μετάφραση : προτίμηση περιβάλλοντος κατοικίας των νέων καταναλωτών στην πόλη Γκουανγκζού της Κίνας χρησιμοποιώντας την αναλυτική ιεραρχική διαδικασία. Μετάφραση : μετρήσεις της περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης και της επίδρασης στην αξία των ακινήτων της Αυστραλίας. Εκτίμηση της αξίας διαμερίσματος στην οδό Πάρνηθος 31, στην περιοχή της Κυψέλης του Δήμου Αθηναίων
Author: Κωνσταντινίδης, Θεμιστοκλής Ν.
Format: pdf
432. Εφαρμογές του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών - GIS στην κτηματαγορά
Author: Ευαγγελινάκη, Κυριακή
Format: pdf
Date: 01-2015
433. Κατασκευή σύνθετων δεικτών και συσχέτιση των συνιστωσών τους
Author: Μαραγκουδάκης, Ευάγγελος Παύλου
Format: pdf
Date: 12-2012
434. Spatial statistics for methylated DNA genomes
Author: Vradi, Eleni
Format: pdf
Date: 08-2012
435. Estimation using generalized estimating equations in complex repeated measures data: an application to periodontitis data
Author: Athanasopoulou, Joanna E.
Format: pdf
Date: 03-2005
436. Statistical modelling for football data: a robust aproach based on weighted maximum likelihood
Author: Kalamidas, Georgios M.
Format: pdf
Date: 01-2005
437. A survival analysis approach on varius fields of social development: recidivism, firm survival, politics, regional development, clinical trials
Author: Bakolis, Ioannis G.
Format: pdf
Date: 11-2005
438. Evaluating market risk through arch econometric models: a multivariate case
Author: Sogiakas, Vasilios I.
Format: pdf
Date: 01-2006
439. Modelling quantiles of rain rate in perspective of spatial scaling
Author: Kamilatou, Evangelia Spir.
Format: pdf
Date: 02-2006
440. Identification of seismicity patterns using hidden Markov models
Author: Orfanogiannaki, Aikaterini M.
Format: pdf
Date: 03-2006

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »