481. Εκτίμηση ακινήτου - World economic forum - Εφαρμογές GIS στην κτηματαγορά
Author: Ζαφειρίου, Αλέξανδρος Σ.
Format: pdf
Date: 12-2012
482. Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα μετά το νόμο 3655/2008 (όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις - προσθήκες των Ν.3863/10, 3996/2011 και 4093/12). Η περίπτωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
Author: Δημητρακοπούλου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 02-2013
483. Αναλογιστικές παραδοχές μελετών για τα ασφαλιστικά ταμεία
Author: Κρουστάλλης, Ευστάθιος Ι.
Format: pdf
Date: 02-2012
484. Η χρησιμοποίηση της ανάλυσης επιβίωσης στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Author: Μαρκαντωνάκης, Πολύβιος Γ.
Format: pdf
Date: 01-2013
485. 1o Μέρος: Επιχειρηματικό σχέδιο για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία - η περίπτωση της Alpha αστικά ακίνητα. 2ο Μέρος: Έκθση εκτίμησης και μελέτη αξιοποίησης επιχειρηματικού πάρκου Σπάτων Πέτρα Γυαλού
Author: Καρδαράς, Ιωάννης Κ.
Format: pdf
Date: 07-2014
486. Property valuation & G.I.S. application in real estate
Author: Μυρωνίδης, Διονύσιος
Format: pdf
Date: 01-2013
487. Η χρήση του VaR στο τραπεζικό σύστημα
Author: Μπουλούκου, Ζωή
Format: pdf
Date: 07-2014
488. Προσιτή κατοικία - Μια μελέτη λύσεων
Author: Γκαμέρα, Αικατερίνη Κων.
Format: pdf
Date: 03-2013
489. Αμοιβαία κεφάλαια και επιλογή χαρτοφυλακίων με μοντέλα ARCH,GARCH
Author: Καλαϊτζής, Κωνσταντίνος Ν.
Date: 03-2013
490. Μέρος Α: Μετάφραση άρθρων : 1.Διεθνείς αγορές ακινήτων: κύκλος, υπερτίμηση ή φούσκα; του David F. Milleker. 2.Διεθνείς αγορές κατοικιών: πόσο δύσκολη η επιστροφή στο φυσιολογικό; του David F. Milleker. Μέρος Β: GIS: 1.Περιγραφή και σύγκριση λογισμικών πακέτων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Μέρος Γ: 'Εκθεση εκτίμησης ακινήτου
Author: Παπάζογλου, Γιάννης
Format: pdf
Date: 07-2012
491. Διερεύνηση ασφαλιστικών συστημάτων στην Ευρώπη
Author: Σκάλκος, Ιωάννης Γ.
Format: pdf
Date: 03-2013
492. Τουρισμός δεύτερης κατοικίας σε μικρές νησιωτικές κοινότητες
Author: Καράμπελα, Ανδρονίκη
Format: pdf
Date: 03-2013
493. Αναλογιστική μελέτη για την ασφαλιστική εταιρία ABC για τον κλάδο ζημιών αυτοκινήτου ανά γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας
Author: Καστρήσιος, Ιωάννης Μ.
Format: pdf
Date: 02-2013
494. The Pareto distribution
Author: Manousos, Ioannis G.
Format: pdf
Date: 2014
495. Recent developments in adaptive control charts
Author: Poulopoulos, Ioannis-Leonidas
Format: pdf
Date: 01-2013
496. Σύνδεση σχολικής διαρροής και νεανικής παραβατικότητας
Author: Τσιώρας, Σάββας Λ.
Format: pdf
Date: 12-2014
497. Στοχαστικά μοντέλα με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Author: Τζαβάρα, Δήμητρα Αθανασίου
Format: pdf
Date: 09-2014
498. Time series and forecasting
Author: Kazatzi, Angeliki V.
Format: pdf
Date: 02-2015
499. An application of nonlinear mixed models for longitudinal data
Author: Chatzopoulos, Michalis
Format: pdf
Date: 02-2015
500. Θέματα αγροτικής ανάπτυξης στα Βορειοανατολικά 2000-2005. Χρήσεις του GIS. Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου στο Δ. Χαλανδρίου
Author: Τζάνος, Μάριος Δ.
Format: pdf
Date: 01-2015

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »