101. Τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων για την αξιολόγηση καινοτόμων αναλυτικών προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση
Author: Γουργιώτου, Ευθυμία Αν.
Format: pdf
Date: 03-2005
102. Ανάλυση και πρόβλεψη των τροχαίων ατυχημάτων της Ελλάδας
Author: Βλαχόπουλος, Νικόλαος Δ.
Format: pdf
Date: 02-2005
103. Διερεύνηση της σχέσης εσωτερικού μάρκετινγκ και οργανωσιακής δέσμευσης : η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών
Author: Κεχρής, Χρήστος Β.
Format: pdf
Date: 09-2005
104. Το προφίλ των μαθητών των τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων στη Δωδεκάνησο
Author: Παπαδοπούλου, Καλλιρόη Δ.
Format: pdf
Date: 11-2005
105. Κατανομή Pareto και χαρακτηρισμοί αυτής
Author: Σπαθάρας, Δημήτριος Παν.
Format: pdf
Date: 06-2005
106. Ανάλυση διαγραμμάτων ελέγχου διεργασιών και μέσο μήκος ροής
Author: Γιαννούκου, Βασιλική Νικ.
Format: pdf
Date: 12-2005
107. Σύγκριση μοντέλων παραγοντικής ανάλυσης με συνεχείς και κατηγορικές λανθάνουσες μεταβλητές
Author: Τσαπατσάρη, Σταματίνα Στ.
Format: pdf
Date: 11-2005
108. Η χρήση της ημερήσιας μέσης τιμής των φυσιολογικών αποτελεσμάτων των βιοχημικών εξετάσεν ως εναλλακτικής μεθόδου στατιστικού ελέγχου ποιότητας των αναλυτών κλινικής χημείας
Author: Καρκαλούσος, Πέτρος Λ.
Format: pdf
Date: 02-2006
109. Ο ορισμός της έννοιας του μέτρου και η γενίκευση της έννοιας της πιθανότητας
Author: Κονιδάρης, Νικόλαος Σπ.
Format: pdf
Date: 06-2006
110. Συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις ενιαίων λυκείων Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεντέλης και Ν. Πεντέλης
Author: Χρηστάκης, Αναστάσιος Α.
Format: pdf
Date: 09-2006
111. Ταμείο Νομικών
Author: Μήτσουρας, Εμμανουήλ Σ.
Format: pdf
Date: 11-2006
112. Μελέτη ταμείων ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ
Author: Καραδημητρίου, Παναγιώτης Γ.
Format: pdf
Date: 11-2006
113. Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα και το παράδειγμα του συνταξιοδοτικού ταμείου "Calstrs"
Author: Μαθιόπουλος, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 09-2006
114. Η επίδραση της εκτίμησης των παραμέτρων στα διαγράμματα ελέγχου
Author: Μαθιουλάκης, Αλέξανδρος Α.
Format: pdf
Date: 11-2006
115. Διαδικασίες διαχείρισης επενδυτικών προϊόντων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση, εκτίμηση ακινήτου
Author: Ηλιάδου, Σοφία Μ.
Format: pdf
Date: 10-2006
116. Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Author: Μισόκαλος, Μαρίνος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2007
117. Χρονολογικές σειρές- γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - τεχνική ανάλυση - έκθεση εκτίμησης
Author: Παπακούσουλας, Κωνσταντίνος Α.
Format: pdf
Date: 10-2006
118. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - τεχνική ανάλυση μετοχής "Eurobank" - μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων δήμου Αμαρουσίου
Author: Μαστροδήμος, Σπυρίδων Ν.
Format: pdf
Date: 09-2006
119. Μελέτη της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Author: Κουμανιώτη, Κωνσταντίνα Β.
Format: pdf
Date: 01-2007
120. Στατιστική ανάλυση ζημιών του κλάδου μεταφορών και μέθοδοι αποθεματοποίησης
Author: Στάντζου, Βασιλική-Βανέσσα
Format: pdf
Date: 12-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »