121. Σύγχρονες στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Συγγραφέας: Κουλαμπίδης, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
122. Νέο σύστημα εποπτείας & φερεγγυότητας Solvency II. Εφαρμογή και επιπτώσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Συγγραφέας: Χαρμπάτσης, Ιωάννης Ελ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
123. Συγκριτική μελέτη εισοδημάτων και συνολικού φόρου επιλεγμένων επαγγελματικών ομάδων σε επίπεδο νομών για το οικονομικό έτος 2006
Συγγραφέας: Ζουντουρίδου, Θεοπίστη Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
124. Εφαρμοσμένες επενδυτικές μέθοδοι στην κτηματαγορά και τεχνικές αξιολόγησης
Συγγραφέας: Παπαλιόλιος, Ευάγγελος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
125. Στατιστική ανάλυση στοιχείων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόσθετης διδακτικής στήριξης
Συγγραφέας: Μπαρτσώκας, Ιωάννης Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
126. Στατιστικός έλεγχος της ποιότητας στις παρεχόμενες από το σύστημα "Ποσειδών" κυματικές προγνώσεις
Συγγραφέας: Βαμβακούση, Παναγιώτα Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2007
127. Εφαρμογή της μεθοδολογίας των εκτιμητών GEE (Generalized Estimating Equations) στη στατιστική ανάλυση εναλλακτικών θεραπειών για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα
Συγγραφέας: Βασιλείου, Αλεξάνδρα Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2007
128. Πολυμεταβλητή ανάλυση με την μέθοδο των κύριων συνιστωσών σε κορυφαίους δεκαθλητές τα έτη 1998-2005
Συγγραφέας: Σπέγκος, Βασίλειος Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
129. Τιμολόγηση γενικών ασφαλίσεων με χρήση θεωρίας βέλτιστου ελέγχου
Συγγραφέας: Σιωπίδης, Γεώργιος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2007
130. Ανάλυση επιβίωσης κατά Bayes
Συγγραφέας: Τσακανίκα, Αικατερίνη Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2007
131. Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης χρονολογικών σειρών για την πρόβλεψη της ζήτησης καταναλωτικών προϊόντων κάτω από συναρτήσεις κόστους (Loss Functions)
Συγγραφέας: Ταταράκης, Γεώργιος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2007
132. Επιχειρηματικό σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης
Συγγραφέας: Καραμανώλη, Αναστασία Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
133. Δομημένα ομόλογα
Συγγραφέας: Γκενεράλης, Δημήτριος Ευστ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
134. Μελέτη παραδειγμάτων βιοστατιστικού περιεχομένου με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου NCSS-PASS
Συγγραφέας: Χάδου, Δέσποινα Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2007
135. Έρευνα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βουλή των Εφήβων" της Βουλής των Ελλήνων
Συγγραφέας: Μπήτρου, Ελένη Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2002
136. Διαγράμματα ελέγχου για αυτοσυσχετισμένα δεδομένα : εφαρμογή σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού
Συγγραφέας: Σμέτη, Ελένη Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
137. Δείκτες γεωργικών τιμών στην Ελλάδα: ιστορία, μεθοδολογία, εφαρμογές και συγκρίσεις με τους αντίστοιχους δείκτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Θωμάς, Κωνσταντίνος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2002
138. Ανάλυση χρονολογικών σειρών : εφαρμογή σε οικονομικές χρονολογικές σειρές
Συγγραφέας: Κριεκούκης, Λεωνίδας Παναγιώτη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2003
139. Γεννητικότητα : στην Ελλάδα, Βαλκάνια, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 15 (1975-2000)
Συγγραφέας: Ράδου, Πολυξένη Νικολάου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2003
140. Λογαριθμοκανονική κατανομή
Συγγραφέας: Μισιρλής, Νικόλαος Γρηγ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »