141. Συγκριτική ανάλυση γραπτών βαθμολογιών Γ' Λυκείου ετών 2001 & 2002 Νομού Κορινθίας και εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Author: Δασκαλόπουλος, Ιωάννης Ηλία
Format: pdf
Date: 06-2003
142. Το διάγραμμα των εκθετικά σταθμισμένων κινητών μέσων
Author: Ατσαρού, Κωνσταντίνα Νικολάου
Format: pdf
Date: 06-2003
143. Συχνότητα σακχαρώδη διαβήτη τύπου LADA σε ενήλικες διαβητιούς ασθενείς που είχαν θεωρηθεί ως διαβητικού τύπου 2 και η διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης στην Ελλάδα
Author: Τσούμαλης, Γεώργιος Ι.
Format: pdf
Date: 06-2003
144. Θνησιμότητα και αιτίες θανάτου στην Ελλάδα 1979-1998
Author: Ανδριτσοπούλου, Λεμονιά Ιωάννου
Format: pdf
Date: 10-2003
145. Χρήση στατιστικών μεθοδολογιών για την ανάλυση δεδομένων βιομηχανικής μονάδας
Author: Οικονόμου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2003
146. 1960-2000 : πορεία ποσοτήτων και τιμών γεωργικών προϊόντων - προοπτικές
Author: Παπαδοπούλου, Σταυρούλα Η.
Format: pdf
Date: 09-2003
147. Ανάλυση χρονολογικών σειρών από ιχθυόσκαλα χαλκίδας (1977-2001) και αλιευτικού συνεταιρισμού Βόλου (1990-2001)
Author: Μηλιώτης, Ευστάθιος Κων.
Format: pdf
Date: 07-2003
148. Στατιστικός ποιοτικός έλεγχος σε πληροφοριακά συστήματα
Author: Χαριτίδης, Θεμιστοκλής
Format: pdf
Date: 11-2003
149. Στατιστικές μέθοδοι ομαδοποίησης εγκεφαλικών προκλητών δυναμικών
Author: Χριστοφιδάκη, Κυριακή Ι.
Format: pdf
Date: 06-2004
150. Στατιστική μελέτη των μετρήσεων θορύβου στην Αττική οδό
Author: Μπακαλογιάννης, Μιλτιάδης Ευαγγέλου
Format: pdf
Date: 06-2004
151. Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας και εφαρμογής τους σε χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές
Author: Μποφιλιάκης, Δημήτριος Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 02-2004
152. Μελέτη ανισότητας των εισοδημάτων: η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Γληνού, Αικατερίνη Κων.
Format: pdf
Date: 03-2004
153. Στατιστική επεξεργασία υπηρεσιακών στοιχείων των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Author: Σκολαρίκος, Μαρίνος Φωτίου
Format: pdf
Date: 01-2005
154. Ανίχνευση της απάτης στην ασφάλιση αυτοκινήτων
Author: Χαρίση, Αφροδίτη
Format: pdf
Date: 04-2005
155. Η μεθοδολογία 6 Σίγμα : θεωρία και εφαρμογές
Author: Βαρουτά, Παναγιώτα Νικ.
Format: pdf
Date: 04-2005
156. Ανάλυση και σύγκριση των δημογραφικών χαρακτηριστικών Ελλάδας και Τουρκίας 1950-2000
Author: Φωτόπουλος, Μιχαήλ Κ.
Format: pdf
Date: 06-2005
157. Μαθητές Α΄Βαθμιας και Β΄Βαθμιας εκπαίδευσης, ανάλυση χρονολογικών σειρών και σύγκριση μεθόδων πρόβλεψης
Author: Ντάρδας, Αθανάσιος Πλουτ.
Format: pdf
Date: 11-2005
158. Έρευνα της επίδρασης περιβαλλοντικών μεταβλητών στην κατανομή ειδών της χλωρίδας του όρους Ερύμανθου με την χρήση του μοντέλου Proportional Odds
Author: Βαλμάς, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 12-2005
159. Έλεγχος αξιοπιστίας αδρανειακού συστήματος
Author: Θρακιώτης, Πασχάλης Αθαν.
Format: pdf
Date: 12-2005
160. Στοχαστικά μοντέλα χρονοσειρών και εφαρμογές σε χρηματοοικονομικά δεδομένα
Author: Φράγκου, Σοφία Ν.
Format: pdf
Date: 03-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »