2. Αναγνώριση και κατάταξη ονομάτων οντοτήτων σε ελληνικά κείμενα με χρήση μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης
Author: Βασιλάκος, Ξενοφών
Date: 01-09-2006
3. Ιστότοπος συλλόγου με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης
Author: Γκότσης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 02-2012
4. Χρόνοι διακοπής και αποτίμηση τίτλων αμερικανικού τύπου
Author: Ποντίκη, Κωνσταντίνα-Ελένη
5. Μελέτη και ανάλυση των τάσεων στο ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Ελλάδα
Author: Συνανίδης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 02-2011
6. Ανάπτυξη μεθόδου εύρεσης λογικών αδυναμιών στις δοκιμές διείσδυσης
Author: Στεργιόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 10-2010
7. Εξαγωγή χαρακτηριστικών όρων και κατασκευή προφίλ χρήστη με χρήση δυναμικής συλλογής κειμένων για εξατομίκευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό
Author: Στεφανάτος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2011
8. Ανάπτυξη στεγανογραφικής εφαρμογής σε αρχεία βίντεο υψηλής ανάλυσης
Author: Πιτροπάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 02-2011
9. Αναδόμηση κώδικα με πρότυπα σχεδίασης
Author: Χριστοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2011
10. Αποτίμηση των τεχνικών, οικονομικών και κανονιστικών εξελίξεων στους συγκλίνοντες τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των βιομηχανιών οπτικοακουστικών μέσων και περιεχομένου
Author: Ανδρικοπούλου, Φωτεινή
Format: pdf
Date: 02-2013
11. Αξιολόγηση εργαλείων σημασιολογικής επισημείωσης
Author: Αφιοντζή, Ελένη
Format: pdf
Date: 02-2013
12. Privacy by Design και η τεχνολογική διάσταση της προστασίας προσωπικών πληροφοριών στο σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Αζά, Θεογνωσία
Format: pdf
Date: 02-2013
13. Επισκόπηση υπηρεσιών και εφαρμογών εκτελούμενων στο νέφος και των χαρακτηριστικών τους
Author: Παπαδόπουλος, Χρίστος
Format: pdf
Date: 02-2013
14. Κατάταξη εκφωνημάτων προφορικών διαλόγων
Author: Μπατιστάτος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 02-2013
16. Υλοποίηση ενός αναλυτή ροής δεδομένων για Java προγράμματα
Author: Σιδηρόπουλος, Κων/νος
Format: pdf
Date: 09-2013
17. An investigation of customer attrition at an SME multinational operative company (OPCO) from a CRM core business process perspective
Author: Sofias, Yannis
Format: pdf
Date: 10-2006
18. Επιχειρησιακή εθιμοτυπία : σύγκριση του ελληνικού υποδείγματος με το ευρωπαϊκό
Author: Μπαλάσης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 2005
19. Franchising για αλυσίδα καταστημάτων με αντικείμενο επιδιορθώσεις και καθαρισμός ενδυμάτων/λοιπών αντικειμένων
Author: Κωστάκος, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 10-2002
20. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Format: pdf
Date: 12-2002

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »