181. Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή : προσεγγιστικοί αλγόριθμοι και μη προσεγγισιμότητα
Author: Τσολακίδης, Στράτος
Format: pdf
Date: 06-2006
182. Ημιδομημένα έγγραφα στο Web : γλώσσες, προσεγγίσεις, ειδικές περιπτώσεις
Author: Πετράκη, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 02-1999
183. Υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας σε περιβάλλον CORBA
Author: Τσούμας, Βασίλης
Format: pdf
Date: 03-1999
184. Ενοποιημένη διαχείριση υπηρεσιών με χρήση αντικειμενοστραφών μοντέλων
Author: Ανδρούτσος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 03-1999
185. Τα τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα
Author: Κουφουδάκης, Ιωάννης Π.
Format: pdf
Date: 02-1998
186. Εφαρμογή του μοντέλου βιώσιμου συστήματος στον έλεγχο συστήματος και στην διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών
Author: Ροβιθάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 02-2000
187. Ανάλυση απαιτήσεων για ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Author: Λαγού, Ελισάβετ
Format: pdf
Date: 02-2000
188. Ευρετικοί αλγόριθμοι ανάθεσης εργασιών σε κατανεμημένα συστήματα
Author: Βατρικάς, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 02-2001
189. Το WEB ως γράφημα
Author: Δρατζίδης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2001
190. Υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφόρησης με χρήση τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών
Author: Φερεντίνος, Διονύσιος
Format: pdf
Date: 02-2000
191. Ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ιστού : χρήση κοινοτήτων στην ανάκτηση πληροφοριών
Author: Τασσόπουλος, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 02-2002
192. Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων με το μοντέλο CEISOQ
Author: Γυμνόπουλος, Λάζαρος Π.
Format: pdf
Date: 02-2002
193. Evaluation of the interpreter based systems used in smart cards
Author: Καρατάσος, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 02-2002
194. Δίκτυα διανομής περιεχομένου CDN
Author: Κουκουτσέλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 01-2005
195. Μεταδεδομένα διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου
Author: Ντρίτσου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 12-2004
196. Διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών : από το τακτικό στο στρατηγικό επίπεδο
Author: Ρούσσος, Λεωνίδας
Format: pdf
Date: 02-2005
197. Services architecture on top of the peer-to-peer wireless network confederation
Author: Paraskevaidis, Dimitris D.
Format: pdf
Date: 06-2006
198. Επέκταση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης AODV για ανακάλυψη υπηρεσιών σε κινητά Ad Hoc δίκτυα
Author: Αθαναηλέας, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 02-2007
199. Χρονική ανασκόπηση πρακτικών γραφής πηγαίου κώδικα
Author: Κοσιάρης, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 12-2006
200. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων : επιπτώσεις και αποτελέσματα διάχυσης στις επιχειρήσεις και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Author: Φραγκιαδάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »