121. Σύστημα αποδοχής κλήσεων χρήσης υπηρεσιών video-on-demand
Author: Μπότης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 03-1999
122. Ανάκτηση πληροφορίας με χρήση του προφίλ χρήστη
Author: Αγγελής, Γιώργος
Format: pdf
Date: 03-1999
123. Πολιτική ασφάλειας για δημόσια Π.Σ. επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων
Author: Τσιώρας, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-1999
124. Σχεδίαση ενός περιβαλλοντοστραφούς-καθηκοντοστραφούς εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης στην ασφάλεια τεχνολογίας πληροφοφίας και επικοινωνιών
Author: Κοτσικάρης, Γρηγόρης Ν.
Format: pdf
Date: 02-1998
125. Περιβάλλον σχεδίασης διαδραστικών κινούμενων κόσμων (χωροχρονικών συνθέσεων)
Author: Τεντζεράκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2000
126. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ανάλυση διαδικασίας διαμεσολάβησης τραπεζικού ιδρύματος
Author: Κορού, Λίνα
Format: pdf
Date: 02-2000
127. Ανάκτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο και προσωπικοποίηση
Author: Αμανατίδης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2002
128. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης αντικειμένων και ανάθεσης εργασιών στα κατανεμημένα συστήματα
Author: Σαμουηλίδης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2002
129. Διαχείριση γνώσης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Author: Μπέλσης, Πέτρος
Format: pdf
Date: 12-2002
130. Συσταδοποίηση εγγράφων του διαδικτύου
Author: Οικονομάκου, Θεοδώρα
Format: pdf
Date: 02-2003
131. Στοχευόμενη αποστολή μηνυμάτων με χρήση κινητών συσκευών
Author: Τσιλίρα, Αγγελική
Format: pdf
Date: 02-2003
132. Εφαρμογή μεθόδων ελέγχου ροής δεδομένων σε προγράμματα βάσεων δεδομένων
Author: Κωνσταντίνου, Θεμιστοκλής Γρ.
Format: pdf
Date: 02-2004
133. Ιδιωτική και ανώνυμη αυθεντικοποίηση χρήστη σε κινητά δίκτυα
Author: Σανίνας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2004
134. Αντιλήψεις επικινδυνότητας στη διαχείριση ασφάλειας Π.Σ.
Author: Τσώχου, Αγγελική
Format: pdf
Date: 02-2003
135. Ολοκλήρωση δεδομένων σε περιβάλλον peer-to-peer κινητών κόμβων
Author: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 03-2005
136. Σχεδιασμός και αξιολόγηση κεντρικοποιημένων έναντι κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών για συνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο
Author: Κρασονικολάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2005
137. Θέματα accounting στην τεχνολογία πλέγματος (grid)
Author: Πετεινερή, Διονυσία
Format: pdf
Date: 06-2006
138. Caching techniques in mobile computer networks
Author: Πετρής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2007
139. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Internet
Author: Νικολαϊδη, Κων/να - Τσαμπίκα
Format: pdf
Date: 02-1998
140. Διαχείριση ασάφειας στην διαδικασία του clustering σε περιβάλλον εξόρυξης γνώσης από βάσεις δεδομένων
Author: Χαλκίδη, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-1999

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »