1. Νομισματική πολιτική σε ένα υπόδειγμα δύο χωρών
Author: Καρδαρά, Στυλιανή
Format: doc
2. Παρουσίαση και σύγκριση αγορών εργασίας πλήρως ανταγωνιστικών και μη
Author: Αλεξανδροπούλου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 02-2015
3. Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Κατσούλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2011
4. Διαχείριση χαρτοφυλακίου υπό καθεστώς κινδύνου με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Μπούλιου, Μαρία Αποστόλου
Format: pdf
Date: 01-2011
5. Government yields during the 2007 crisis and the success of ECB intervention
Author: Μαρουλάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 07-2013
6. Managing freight portfolios, from theory to practice
Author: Δρακόπουλος, Άγγελος
Format: pdf
Date: 10-2013
7. Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Author: Μάνασης, Ευστάθιος
Format: pdf
Date: 07-2012
8. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ασυμμετρία πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Author: Κουτσούκος, Νικόλαος Θ.
Format: pdf
Date: 01-2011
9. Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση
Author: Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 01-2011
10. Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης
Author: Κέντρου, Ευδοκία Σ.
Format: pdf
Date: 01-2013
11. Αγορά χρήματος και συναλλάγματος
Author: Τερζούδη, Κλεονίκη
Format: pdf
Date: 02-2000
12. Συγχωνεύσεις τραπεζών και δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας
Author: Ζωτάλης, Μιχαήλ
Date: 28-01-2008
13. Ο κλαδος των super markets στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων
Author: Μάκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2011
14. Η πολιτική του ανταγωνισμού στην Ελλάδα
Author: Χαρμπανς, Λιτίνα
Format: pdf
Date: 01-1998
15. Επενδύσεις, πληθωρισμός, δημοσιονομικά ελλείμματα και πολιτικοί κύκλοι
Author: Λεκατσάς, Αριστοτέλης
Format: pdf
Date: 06-1998
16. Το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση, αποτελεσματικότητα και προοπτικές
Author: Αρμάγου, Ιουλία Γ.
Format: pdf
Date: 06-2000
17. Ανάλυση της μεταβλητότητας στην αποτίμηση options με μεθόδους προσομοίωσης
Author: Κακαλετρής, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 11-2002
18. Περιφερειακή σύγκλιση στην Ελλάδα
Author: Μιχαλόπουλος, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 07-2002
19. Αποθέματα στην μεταποίηση και η διαφοροποίηση μεταξύ πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων
Author: Κούκου, Αλεξάνδρα Γ.
Format: pdf
Date: 01-2003
20. Εναλλακτικά υποδείγματα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων Ευρώ, Δολαρίου και Γεν : μια οικονομετρική ανάλυση
Author: Μανιάτης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 01-2004

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »