141. Ανάλυση χρηματοοικονομικών σειρών με τη χρήση κατανομών με παχιές ουρές
Συγγραφέας: Πέκου, Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
142. Δικαιόχρηση και κάθετες σχέσεις
Συγγραφέας: Κονταξής, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
143. Το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και οι επιπτώσεις του στην παραγωγικότητα της ελληνικής βιομηχανίας
Συγγραφέας: Τερζάκου, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2001
144. Η ευελιξία και η ασφάλεια στις αγορές εργασίας των ευρωπαϊκών χωρών
Συγγραφέας: Κολιούση, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
145. Στρατηγική & επιχειρηματικός σχεδιασμός τράπεζας
Συγγραφέας: Κουρκουνάκης, Εμμανουήλ Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
146. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Συγγραφέας: Αθανασίου, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
147. Tying και bundling στον ανταγωνισμό
Συγγραφέας: Αναστόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
148. Άμεσες ξένες επενδύσεις
Συγγραφέας: Σπανόπουλος, Διονύσης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
149. Η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική ανάπτυξη με εφαρμογή στην ελληνική οικονομία
Συγγραφέας: Μουλαΐδου, Φανή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
150. Τιμολόγηση και επιδράσεις δικτύου στην αγορά των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Σωμαθιανός, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
151. Currency options : pricing and hedging under stochastic volatility
Συγγραφέας: Πασχάλης, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
152. Υποδείγματα αξιολόγησης και πρόβλεψης αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Χωροπανίτου, Στεργιανή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
153. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Συγγραφέας: Τριβιζά, Ελευθερία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
154. Αποτίμηση του κινδύνου της αγοράς μέσω των μέτρων κινδύνου σ, VAR και CVAR και υπολογισμός βέλτιστου χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Πεκλάρη, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
155. Διαχείριση κινδύνου στα χρηματοοικονομικά δεδομένα
Συγγραφέας: Δροσοπούλου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
156. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Καστάνη, Ηρώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
157. Επιθετική τιμολόγηση
Συγγραφέας: Δρεκόλιας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
158. Analysis of hedge funds strategies using break-point models
Συγγραφέας: Κοζώνη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
159. Εξαγωγές, ξένες άμεσες επενδύσεις & "foreign outsourcing"
Συγγραφέας: Λυρατζοπούλου, Δόμνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
160. Advanced regression analysis for trading and investment with an application to the EUR/US exchange rate
Συγγραφέας: Maratos, Andreas
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »